Kurser

SYN-kursprogrammet är ett nationellt kursutbud inom skogsbruk och har tillkommit genom en sammanslagning av Grönt Kort i Skogen och SYN-katalogen. Kurserna täcker skilda ämnesområden och ska svara mot enskildas och företags/organisationers behov av vidareutbildning. Ett exempel är att vissa kurser ger de kunskaper som krävs för att arbeta åt skogsägare som har certifierat sin skog.

SYN ackrediterar kursanordnare och garanterar därmed att dessa håller tillräcklig kvalitet som utbildare. Godkända kursdeltagarna får kompetensbevis och noteras i SYN:s utbildningsregister. Alla kurser ska utvärderas av deltagarna vilket fungerar som kvalitetssäkring

Den som anser sig ha tillräckliga kunskaper i en viss kurs kan genomgå test som då fungerar som s.k. validering. Man erhåller då ett formellt bevis på sina kunskaper oavsett hur de har förvärvats. Om man inte klarar testet, så får man en uppfattning vad som måste förbättras.