Svenskt skogsbruk

Kurslängd 1 dag. Kursen avslutas med ett test. Svenskt Skogsbruk finns även som webbutbildning inkl. teoretiskt test.

Kursanordnare

alfta Skogstekniska Utbildning
Gammelkroppa skogsskola
Hushållningssällskapet Värmland
Hushållningssällskapet Örebro
Natur- & Skogstjänst i Sverige AB
Naturbruksgymnasiet Burträsk
Naturbruksgymnasiet Osby
Skogsstyrelsen
Torsta AB

Målgrupp

Målgruppen är framförallt utländsk arbetskraft som skall arbeta i Sverige.
Kursen är även lämplig för svensk personal som ska introduceras i skogsbranschen. 

Förkunskaper

-

Innehåll

Svensk skogsnäring
- Sveriges skogstillgångar
- svenskt skogsbruk i ett globalt perspektiv
- ägoförhållanden, organisationer
- skogsindustri och marknad
- sektorsmål
- Skogsvårdslagen 
Certifiering
- PEFC
- FSC
Den svenska arbetsmarknadsmodellen
-arbetsmarknadens parter
-kollektivavtalet
-anställningsvillkor, löner, arbetstidsregler, arbetsmiljöregler
Skogsföretaget/föreningen
-organisation , mål, policy
-virkesanskaffning - köpformer
-industri och virkesförsäljning
Entreprenörens roll och ansvar
- kontraktering
- avverkning
- kontakt med uppdragsgivare och skogsägare
- skogsägarens krav, konkurrens
- slutredovisning

Mål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren känna till:

- Hur den svenska skogen är uppbyggd i grova drag 
- Skogsbrukets respektive skogsindustrins betydelse för Sverige 
- Hur ett skogsbolag eller en skogsägareförening arbetar
- Entreprenadföretagens roll och betydelse i skogsbruket 
- Vilka organisationer som har betydelse för hur skogsbruket bedrivs
- Vilken lagstiftning som är relevant för skogsbruket
- Skogsbrukets sektorsmål och skogsvårdslagens innehåll
 - De relevanta delarna av de certifieringssystem som tillämpas
- Kollektivavtalets regler vad gäller anställningsvillkor, löner, arbetstider och arbetsmiljö
- Ansvar för entreprenadföretagets ägare eller arbetsledare avseende lagar, avtal och arbetsmiljö
- De rutiner som används vid skogsvårds- och avverkningsuppdrag
- Entreprenadföretagets samarbete med och ansvar mot uppdragsgivaren

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare