Affärsjuridik

Kurslängd 2 dagar.

Stora summor omsätts i samband med en maskinaffär men även i den löpande verksamheten. Osäkerhet råder ofta om hur ett kontrakt skall skrivas, hur det skall tolkas, vad definitioner betyder, när varan byter ägare, vad muntliga uppgörelser innebär mm.

Kursanordnare

Gammelkroppa skogsskola

Målgrupp

Entreprenörer

Innehåll

Företagsformer

Affärsjuridik -lagar och avtal som styr verksamheten.

Förhandlingsteknik.

Branschformer och rättsregler

Avtalsparter och Bundenhetsaspekter i praktiken

Kontrakt, avtalshandlingar och jämkning

Standardavtal inom branschen, tolkningsfrågor

Entreprenadfrågor, samverkan och bolagsformer

Behörighetsfrågor

Mål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

  • känna till olika företagsformer i skogsbruket

  • känna till de lagar och avtal som styr verksamheten

  • kunna upprätta ett entreprenadavtal

  • känna till branschens rättsregler

  • kunna tolka innebörden i kontrakt och avtalshandlingar.

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare