FältGIS

Kurslängd 2 dagar, 0,5 dag inne och 1,5 dagar ute.
Under kursen kommer du att med hjälp av vana instruktörer lära dig att hantera fältdatorn i olika sammanhang.

Kursanordnare

Foran Sverige AB
Gammelkroppa skogsskola
Natur- & Skogstjänst i Sverige AB

Målgrupp

Planerare, virkesköpare och entreprenörer.

Förkunskaper

Viss PC vana.

Innehåll

Handdatorns funktioner
GIS program för fältdatorer
Mätning med GPS
Tillämningsövningar i fält

Mål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:
- kunna handdatorns funktioner
- kunna grunderna i GIS program för fältdatorer
- kunna göra mätningar med GPS
- kunna använda handdatorn för olika tillämpningar
 

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare