Skogsbruksplaneprogram

Kurslängd 2 dagar inomhus.

Att ha skogsbruksplanen i digital form ger helt nya möjligheter för dig som har en skogsbruksplan. Du får en god överblick över skogen, och kan lätt uppdatera planen efter att åtgärder är gjorda. Med hjälp av inbyggda tillväxtfunktioner kan du lätt räkna upp volymerna när åren går.

Kursanordnare

Foran Sverige AB
Gammelkroppa skogsskola

Målgrupp

Planerare, privata skogsägare, inspektorer, förvaltare och virkesköpare som kommer i kontakt med digitala skogsbruksplaneprogram.

Förkunskaper

Viss datorvana.

Innehåll

Vad är vad på dataskärmen, vad finns under olika flikar och menyer?

Öppna och spara filer, backups och zipfiler

Utskrifter av plan och karta

Sökning och filtrering

Åtgärdsförslag

Uppdatering och ajourhållning

Kartprogrammet

Hämta och redigera karta

Skapa temakartor

Sammanställning och utskrifter av rapporter

Mål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:
- kunna uppdatera planen efter genomförda åtgärder
- kunna öppna och spara filer i planprogrammet, backups och zipfiler
- kunna göra sökningar och filtreringar
- kunna göra framskrivningar av volymtillväxt
- kunna göra olika temakartor och arbetskartor
- kunna redigera kartan

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare