Skogsbruksplanläggning

Kurslängd 3 + 2 dagar.
Kursen är delad på två tillfällen, med en mellanliggande period för fältarbete. Under kursen arbetar du med en egen plan, både under kurstillfällena och under mellanperioden.
När kursen är slut skall planen vara klar för leverans.

Kursanordnare

Foran Sverige AB
Gammelkroppa skogsskola
Hushållningssällskapet Örebro

Målgrupp

Entreprenörer, skogsägare m.fl. som skall arbeta med skogsbruksplanläggning.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande kurserna Natur- och kulturmiljövård, Föryngringsavverkning, Skogsuppskattning –digitalt och FältGIS.

Innehåll

Vad innehåller en Grön skogsbruksplan?
Bildtolkning
Insamling av relevanta data från andra kartor och register
Ägoslag
Huggningsklasser
Målklasser
Beståndsavfattning
Skogsuppskattning
Fältarbete
Färdigställande av plan i digitalt skogsbruksplaneprogram

Mål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:
- kunna upprätta en skogsbruksplan som uppfyller de krav som ställs på en s k Grön skogsbruksplan, omfattande variabler som areal, huggningsklass, målklass, ålderm höjd, SI, virkesförråd, trädslagsfördelning, medeldiameter, åtgärd m.m.
- kunna upprätta skogsbruksplanen i planprogrammet
- kunna göra utskrifter av plan och karta

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare