Skogsuppskattning - digitalt

Kurslängd 2 dagar, 0,5 dag inne och 1,5 dagar ute.

Kursanordnare

Gammelkroppa skogsskola

Målgrupp

För dig som vill lära dig att handskas med den nya digitala fältutrustningen.

Planerare, köpare, produktionsledare, utsynare av specialsortiment, entreprenörer och maskinförare

Förkunskaper

För att få mesta möjliga nytta av utbildningen bör du ha kunskaper som motsvarar kursen Skogsuppskattning –grunder.

Innehåll

Grundläggande övningar i användandet av digital laserhöjdmätare och dataklaven.
Tillämpningsövningar - traktdirektiv- gallringsuppföljning
Skogliga planeringsprogram

Mål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:
- kunna hantera digital laserhöjdmätare och dataklaven för olika tillämpningar
- kunna överföra data från höjdmätare till dataklave.
- kunna använda skogliga planeringsprogram för att göra uppföljning, bortsättning och utbytesberäkning
- kunna göra en kostnadseffektiv och korrekt datainsamling med digital höjdmätare och dataklave i samband med skoglig planering och uppföljning
- kunna överföra data till pc och bearbeta data för olika rapporter

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare