Skogsbränsle

Kurslängd 1 dag inomhus.

Kursanordnare

Gammelkroppa skogsskola
Torsta AB

Målgrupp

Virkesköpare, produktionsledare, inspektorer och entreprenörer som hanterar sortimentet skogsbränsle.

Innehåll

Teknisk terminologi. Vad är bränslevärde?

Skogsbränslet och biologin

Bränslevärdet i olika substrat

Faktorer som påverkar bränslevärdet

Skogsbränslehantering i kedjan skog och industri

Marknadens krav på skogsbränsle

Skogsbränsle och ekonomi

Askåterföring

Mål

Efter kursen skall deltagarna ha erhållit kunskaper i skogsbränslets hantering avseende:

  • de biologiska effekterna vid uttag av skogsbränsle, så att skogsbränsleuttag sker på marker som klarar uttaget

  • inmätning och betalning av skogsbränsle

  • vilka krav som kunden ställer på skogsbränsle

  • vilka sortiment som förekommer och hur dessa skiljer sig åt i energiinnehåll avseende fukthalt och efter olika nedbrytningsprocesser av cellulosan

  • de tekniska lösningar som förekommer och vilka faktorer som påverkar dess lönsamhet vid hantering och upparbetning av GROT samt vid uttag vid klengallringar.

  • under vilka förutsättningar trädbränslesortiment skall tas ut med hänsyn till befintlig organisation

  • hur kontakten med skogsägaren skall bedrivas i skogsbränslefrågor avseende kunskapsförmedling och övrig kontakt

  • känna till metoder och förutsättningar för askåterföring till skogsmark

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare