Virkestillredning, "Guldkortet"

Kurslängd 2 dagar (1+1 dag). Kursen avslutas med ett test. Kursen genomförs av personal från VMF ute i varje avverkningslag.

Kursanordnare

AB Vericate
alfta Skogstekniska Utbildning
Blekinge Naturbruksgymnasium
Gammelkroppa skogsskola
Kalix Naturbruksgymnasium
Torsta AB
VMF Nord
VMF Qbera

Målgrupp

Avverkningspersonal, avverkningsledare, personal som ansvarar för mätningsfrågor samt skogsägare som vill lära sig mer om virke och virkestillredning.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

Innehåll

Virkesmätningen och dess organisation

Grundläggande kunskaper om materialet trä, dess uppbyggnad och egenskaper

De viktigaste industrigrenarnas råvarukrav och dess produkter

Tillredningsbestämmelser för olika virkessortiment

Generella mätningsbestämmelser

Särskilda mätningsbestämmelser som är aktuella för avverkningslaget

Vrakorsaker

Skogsröta i ändytor

Insektsskador på trä

Leveransbestämmelser

Uppföljningsmetod för att finna kap- och fällsprickor

Uppföljning av skördarens längdmätning

Specialsortiment

Mål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

 • känna till virkesmätningens organisation

 • känna till vedens uppbyggnad och dess egenskaper

 • känna till vedegenskaper som har betydelse för förädlingsindustrin

 • känna till industrigrenarnas viktigaste råvarukrav

 • kunna hur man med god virkesvård i skogen undviker skador på råvaran

 • känna till och förstå förekomst och konsekvenser av apterings- och tillredningsfel

 • kunna virkesmätnings-, tillrednings- och leveransbestämmelser

 • kunna förebygga tillredningsfel

 • kunna utföra egenuppföljning av kap- och fällsprickor

 • förstå betydelsen av väl kalibrerade längd- och diametergivare

 • kunna utsyna specialsortiment

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare