Teknik

Ellära och hydraulik, grunder

Kurslängd 1 dag.

Till kursen

Ellära, fördjupning

Kurslängd 1 dag

Till kursen

Felsökningsteknik

Kurslängd 1 dag. Kursinnehållet är märkesberoende varierat beroende på styrsystem.

Till kursen

Modern Hydraulik

Kurslängd 1 dag.

Till kursen

Motorsågskörkort nivå A, Motorsågning

Kurslängd 1 dag inkl. teoretiskt och praktiskt prov.

Till kursen

Motorsågskörkort nivå B, Trädfällning, grund

Kurslängd 2 dagar inkl. teoretiskt och praktiskt prov.

Till kursen

Motorsågskörkort nivå C, Trädfällning, avancerad

Kurslängd 2 dagar inkl. teoretiskt och praktiskt prov.

Till kursen

Motorsågskörkort nivå D, Linjearbete

Kurslängd 1-2 dagar inkl. teoretiskt och praktiskt prov.

Till kursen

Röjmotorsågskörkort, nivå RA, Grund

Kurslängd 1 dag inkl. teoretiskt och praktiskt prov.

Till kursen

Röjmotorsågskörkort, nivå RB, Skogsröjning

Kurslängd 1 dag inkl. teoretiskt och praktiskt prov.

Till kursen

Skogsbilvägar

Kurslängd 3 dagar, 1,5 dag inne och 1,5 dag ute. Kursen avslutas med ett teoretiskt och praktiskt test.

Till kursen

Sprängkort - förnyelse

Kursdeltagare med minst två års yrkeserfarenhet, av arbete där sprängning förekommit ett flertal tillfällen, inom den senaste 5-årsperioden, får sprängkort efter genomgången kurs med godkänt skriftligt och praktiskt prov (grundkurs). Förnyelse av sprängkort sker efter 10 år.

Kurslängd 3 dagar.

Till kursen

Sprängkort - grundkurs

Kursdeltagare med minst två års yrkeserfarenhet, av arbete där sprängning förekommit ett flertal tillfällen, inom den senaste 5-årsperioden, får sprängkort efter genomgången kurs med godkänt skriftligt och praktiskt prov (grundkurs). Förnyelse av sprängkort sker efter 10 år.

Kurslängd 4 dagar.

Till kursen