Ellära och hydraulik, grunder

Kurslängd 1 dag.

Kursanordnare

AB Vericate
alfta Skogstekniska Utbildning
Nya Svensk Uppdragsutbildning AB
Stora Segerstad naturbrukscentrum
Torsta AB

Målgrupp

Maskinförare som saknar grundläggande kunskaper i ellära och hydraulik.

Förkunskaper

Inga

Innehåll

Begrepp och måttslag
Elens huvudkomponenter systemuppbyggnad
Ohms lag
Serie- och parallellkopplingar
Komponenter och symboler
Effektberäkningar
Vad är hydraulik?
Flödeslära
Hydrostatisk och hydrodynamisk kraftöverföring
Hydrostatiska systemlösningar
Inre och yttre arbetsmiljö
Säkerhet och renlighet
 

Mål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:
- känna till grundläggande begrepp och måttslag inom elläran
- känna till de teoretiska beräkningarna och de praktiska grunderna för effekt och Ohms lag i ett arbetande elsystem
- känna igen elsystemens vanligaste komponenter, uppbyggnad och funktion
- känna till de vanligaste halvledarna och andra elektronikkomponenter som finns i elsystemen
- känna till de teoretiska och praktiska grunderna för oljans rörelse och reaktion i ett arbetande hydraulsystem
- känna igen systemens vanligaste hydraulkomponenter, uppbyggnad och funktion.
- känna till kraven på säkerhet och renlighet vid arbete med hydraul- och elsystem
- vara medveten om risker för miljön och människan vid arbeten med oljor

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare