Felsökningsteknik

Kurslängd 1 dag. Kursinnehållet är märkesberoende varierat beroende på styrsystem.

Kursanordnare

AB Vericate
alfta Skogstekniska Utbildning
Stora Segerstad naturbrukscentrum

Målgrupp

Maskinförare

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande kursmålen i kurserna Ellära fördjupning och Hydraulik fördjupning.

Innehåll

Styr- och reglerteknik
Överföringar av signaler, analogt och digitalt
Schemaläsning
Felsökning manuellt och via datorprogram

Mål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

  • ha fördjupad kunskap om olika systemlösningar inom skogsmaski­nernas hydraul- och elsystem

  • kunna söka, finna och åtgärda fel som kan uppträda i skogsmaski­nens styr- och reglersystem

  • kunna söka, finna och åtgärda fel i signalsystem som styrs via dator med hjälp av scheman och datorprogram

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare