Modern Hydraulik

Kurslängd 1 dag.

Kursanordnare

AB Vericate
alfta Skogstekniska Utbildning
TMT, Thoressons Maskinteknik

Målgrupp

Maskinförare

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande kursmålen i kursen Ellära och hydraulik grunder.

Innehåll

Kravspecifikationer; Från skogsbruk, TSG, maskintillverkare m.fl.

Miljöoljor; Svensk Standard SS:155434. SP´s lista.

Oljors uppbyggnad; Syntetiska estrar, mättade/omättade.

Påverkansfaktorer; Luft-/vatteninbl. Oljeanalyser, skötsel m.m.

Renhet / Renlighet; ISO 4406:99

Krav på slangar och kopplingar enl. SP: P004725

Mål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:
- känna till skogsbranschens, maskintillverkares m.fl. kravspecifika¬tioner ang. oljor och komponenter i moderna hydraulsystem
- känna till SS:155434 samt SP´s kravlista angående miljöoljor
- kunna beskriva olika oljors egenskaper samt för- och nackdelar
- känna till de viktigaste påverkansfaktorerna angående oljors och hydraulikkomponenters livslängd
- ha kunskap om vilka miljö-, kvalitets- och renhetskrav som ställs vid arbete i moderna hydraulsystem (ISO 4406:99)
- ha kännedom om kvalitetskrav avseende slangar och kopplingar (SP: P004725).
- kunna använda hydrauliska instrument för felsökning och service
- kunna läsa hydraulscheman och praktiskt följa upp dessa i maskinerna
- kunna utföra effektberäkningar
- vara medveten om risker för miljön och människan vid arbeten med oljor

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare