Sprängkort - förnyelse

Kursdeltagare med minst två års yrkeserfarenhet, av arbete där sprängning förekommit ett flertal tillfällen, inom den senaste 5-årsperioden, får sprängkort efter genomgången kurs med godkänt skriftligt och praktiskt prov (grundkurs). Förnyelse av sprängkort sker efter 10 år.

Kurslängd 3 dagar.

Kursanordnare

Gammelkroppa skogsskola

Målgrupp

Kurserna är avsedda för personal inom skogs- och jordbruk som har sprängkort och som skall förnya detta.

Innehåll

Sprängämnen och tändmedel

Spränganvisningar

Ansökan och tillstånd

Transport och förvaring

Miljöhänsyn

Bergborrmaskiner, konstruktion och handhavande

Borrning och Laddningsberäkning

Sprängning

Mål

Kursen ska ge deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper, motsvarande de krav som ställs för sprängarbas som utför sprängning av mindre komplicerat slag, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om sprängarbete AFS 2007:01, 6:e paragrafen.

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare