Kursanordnare

På kartan och listan visas skolor och företag som anordnar SYN-kurser.

Klicka på respektive namn för att få kontaktuppgifter och information om vilka kurser som anordnas.

Observera att kartan visar var kursanordnaren har huvudsäte och inte var i landet kurserna hålls.

För att bli ackrediterad utbildningsanordnare och komma in på listan till vänster krävs att man förbinder sig bland annat att:
 
 • På sin hemsida presentera kursutbud och planerade kurstillfällen
 • Tillämpa en rutin för kursanmälningar
 • Genomföra kursvärderingar
 • Använda kursmaterial i förekommande fall som SYN bestämt
 • Genomföra diagnostiska tester
 • Se till att lärarna besitter fack- och pedagogisk kompetens
 • Det finns fastställda testslingor och utvärderingsmetoder för praktiska prov enligt SYN:s riktlinjer
 • Se till att SYN:s prov används
 • Utfärda kompetensbevis enigt SYN:s mall till alla som klarat fordringarna
 • Registrera alla kompetensbevis på individnivå i SYN:s databas
 
 
Är du en kursanordnare som fattas på listan, men vill finnas där? E-posta in din information till Kristine Persson.
 
 
 
Kontaktuppgifter
 
Alla kursanordare ombeds att skicka in uppdaterade kontaktuppgifter:
 • Ansvarig
 • Emailadress
 • Telefonnummer