Kontakt

Har du förlorat något av dina utbildningsbevis kontaktar du i första hand din kursanordnare

 

Kontaktperson för frågor rörande yrkesnämnden: Örjan Lenárd
Tel: 08-762 79 64
E-post: info@sla-arbetsgivarna.org

Kontaktperson för frågor rörande utbildningar eller registering: Ampere Media 
Tel: 026-102490
E-post: support@amperemedia.se

 

 

Parter och ledamöter 

Part Ordinarie ledamot
SLA Per Fenger-Krog, ordförande
SLA Norr Jonas Lantz
SLA Norr Urban Nordmark
SLA Syd Åsa Sandström
SLA Syd Lennart Strömberg
GS Magnus Lindberg, vice ordförande
GS Kenneth Edvardsson
Ledarna Ola Hallberg
LRF Skogsägarna Karin Vestlund Ekerby
SE Skogsentreprenörerna Ebbe Lindberg
Skogsstyrelsen Royne Andersson