SYN-kursprogrammet

Kontaktuppgifter

Alla kursanordare ombeds att skicka in uppdaterade kontaktuppgifter.

  • Ansvarig
  • Emailadress
  • Telefonnummer

 

Rapportering till SYNs utbildningsregister

Rapportering till SYNs utbildningsregister görs from 2017-01-04 till Ampere Media AB via e-post support@amperemedia.se

Detta gäller tills ett nytt webbaserat rapporteringsformulär har utvecklats.
Rapporten (gärna en Excel-fil) ska innehålla:
 
1. Kursanordnarens namn (angivet på samma sätt som som på syn-kurser.se, och alltså samma på alla rader/diplom)
2. Utbildningen/provets namn (angivet på samma sätt som på syn-kurser.se; "Natur- och kulturmiljövård", "Natur- och kulturmiljövård - förnyelse", "Virkestillredning, Guldkortet" etc)
3. Datum för godkänt prov/test (ÅÅÅÅ-MM-DD)
4. Elevens förnamn
5. Elevens efternamn
6. Elevens födelsedatum (ÅÅÅÅ-MM-DD, ej fyra sista!)
7. Elevens e-postadress (ej nödvändigt men bra)
8. Elevens mobilnummer (ej nödvändigt men bra)