Webbutbildningar

SYN erbjuder webbutbildningar. För närmare information och beställning klicka på länken i den gröna rutan.

Som komplement till de traditionella SYN-kurserna finns ett antal webbutbildningar.
Dessa webbutbildningar ger teoridelen i aktuell SYN-kurs.

Fördelen med webbutbildning är att man kan studera när och var man vill,
förutsatt att man har en dator och är uppkopplad till Internet. Man kan gå
igenom utbildningen i eget tempo med stöd av både bild och text.
Den senare kan läsas och/eller avlyssnas.

För frågor om webbutbildningar eller registering kontakta Ampere Media AB:

E-post: support@amperemedia.se
Tel: 026-102490

SYNs webbaserade utbildningar

För dig som arbetar i skogen.

Till webbutbildningarna