Logga in

Sök

För dig som vill hålla dig aktuell för arbete inom skogsbruket!

SYN är ett samarbetsorgan som främjar en positiv utveckling inom praktisk yrkesutbildning och arbetsmiljö inom skogsbruket.

Kurser

SYNs kurser ska verka för säkrad försörjning av efterfrågad kompetens och förbättrad arbetsmiljö som leder till långsiktigt ökad produktivitet i skogsbruket.

Natur- och kulturhänsyn - Avverkning

2 dagar (förnyelse 1 dag)

Aktuella kurstillfällen

Hitta ett kurstillfälle nära dig – våra kursanordnare är verksamma i hela Sverige
Klicka på kursanordnaren i listan för information om hur du anmäler dig till just dem.

Webbaserade utbildningar för dig som arbetar i skogen!

SYN har ett tätt samarbete med Skötselskolan vars kompetenshöjande utbildningar är skapade av skogliga experter verksamma i svenskt skogsbruk. Skötselskolans webbutbildningar uppdateras regelbundet och ger teoridelen i aktuell SYN kurs.

Kontakt

Elev på en SYN Kurs

Kontakta i första hand din kursanordnare. Har du förlorat något av dina utbildningsbevis ska/kan du själv logga in och se över dina bevis under:

Kursanordnare

För frågor rörande ackreditering , SYNs kurser och dess innehåll kontakta SYNs kvalitétsansvarige:

Teknisk support

För teknisk support och frågor rörande  beställningar, registrering och fakturering etc. kontakta den tekniska leverantören:

Frågor