Logga in

Sök

För dig som vill hålla dig aktuell för arbete inom skogsbruket!

SYN är ett samarbetsorgan som främjar en positiv utveckling inom praktisk yrkesutbildning och arbetsmiljö inom skogsbruket.

Kurser

SYNs kurser ska verka för säkrad försörjning av efterfrågad kompetens och förbättrad arbetsmiljö som leder till långsiktigt ökad produktivitet i skogsbruket.

Aktuella kurstillfällen

Hitta ett kurstillfälle nära dig – våra kursanordnare är verksamma i hela Sverige
Klicka på kursanordnaren i listan för information om hur du anmäler dig till just dem.

Webbaserade utbildningar för dig som arbetar i skogen!

SYN har ett tätt samarbete med Skötselskolan vars kompetenshöjande utbildningar är skapade av skogliga experter verksamma i svenskt skogsbruk. Skötselskolans webbutbildningar uppdateras regelbundet och ger teoridelen i aktuell SYN kurs.

Kontakt

Elev på en SYN Kurs

Kontakta din kursanordnare vid frågor om kurs och koder. Ditt kompetensbevis kan du hämta själv genom att logga in och gå till:

Kursanordnare

Kontakta SYNs kvalitetssamordnare vid frågor om ackreditering av kursanordnare, utbudet av kurser och dess innehåll.

Teknisk support / Personuppgiftsbiträde

Kontakta supporten vid behov av hjälp.
Supporten lämnar ej ut koder.

OM GDPR

Ta del av SYN:s personuppgiftspolicy i samband med att du skapar ditt användarkonto eller loggar in.

Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR). All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.