Logga in

Sök

Virkestillredning

Guldkortet

OM KURSEN

Virkesmätningen och dess organisation

 • Grundläggande kunskaper om materialet trä, dess uppbyggnad och egenskaper
 • De viktigaste industrigrenarnas råvarukrav och dess produkter
 • Tillredningsbestämmelser för olika virkessortiment
 • Generella mätningsbestämmelser
  Särskilda mätningsbestämmelser som är aktuella för avverkningslaget
 • Vrakorsaker
 • Skogsröta i ändytor
  Insektsskador på trä
 • Leveransbestämmelser
 • Uppföljningsmetod för att finna kap- och fällsprickor
 • Uppföljning av skördarens längdmätning
 • Specialsortiment

MÅLGRUPP

Avverkningspersonal, avverkningsledare, personal som ansvarar för mätningsfrågor samt skogsägare som vill lära sig mer om virke och virkestillredning.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Inga speciella förkunskaper krävs.

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN

Kontakta respektive kursanordnare för information om
kurstillfällen och anmälan!

  Allmänt om SYN-kurser

  En SYN-kurs består av en teoridel och en fältdel där fältdelen är en eller två dagar. Teoridelen genomförs i form av moduler i Skötselskolan (webbkurser) som ska vara genomförda och godkända innan man deltar i fältdelen. För de som inte har egen tillgång till Skötselskolans utbildningsmoduler tillhandahålls dessa av SYN-kursanordnaren innan fältdelen genomförs.

  SYN-kurserna uppfyller de kompetenskrav som PEFC ställer när det gäller natur- och kulturhänsyn vid utförande av skogsbruksåtgärder. För att uppfylla PEFC-kraven behöver SYN-kompetensbeviset förnyas vart femte år. Därför finns det grundkurser och förnyelsekurser. För endagskurserna (Markberedning, Plantering för plantbasar och Röjning/förröjning) är grundkurs och förnyelsekurs samma utbildning och nyheter som tillkommit under de senaste fem åren ska belysas särskilt. I de fall grundkursen är två dagar (Avverkning, Dikesrensning/Skyddsdikning, Grundläggande naturvärdesbedömning och Skogsbruksplanläggning) finns särskilda förnyelsekurser som är en dag.

  Inför samtliga förnyelsekurser är förkunskapskraven till fältdelen att man har godkänd grundkurs eller förnyelsekurs och att man har genomfört innevarande års version av angivna webbmoduler i Skötselskolan.