Logga in

Sök

Natur- och kulturhänsyn

Röjning/Förröjning

Målgrupp

De som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom avverkning.

Förkunskapskrav

Naturbruksgymnasium inriktning skog, eller motsvarande. Skötselskolans webbutbildningar Miljöhänsyn grunder och Miljöhänsyn i praktiken.

1 dag

Webbutbildning ingår

Beskrivning

Utbildningen ska genomföras som en utbildning i fält.

Slutprov genomförs på SYNs utbildningsportal efter avslutad kurs.

Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn – Röjning/Förröjning, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFCs krav.

Teoretisk del

Skötselskolans webbutbildningar Röjning, Förröjning, Miljöhänsyn Grunder Skogsvård och Att vara anställd.

Senaste versionerna av webbutbildningarna ska genomföras för att eventuell ny kunskap inom natur- och kulturmiljöområdet, nya lagar/förändrade lagar, uppdaterade målbilder, ändrade rutiner som kan ha tillkommit under senare år ska finnas med.

Ändringar i kursinnehåll kan förändras årligen med aktuella kända bristområden tex från revisioner inom skogliga certifieringssystem och Skogsstyrelsens hänsynsuppföljningen.

Fältdel

Följande ska exemplifieras/beskrivas i fält

 • Trädarter inom området
 • Trädarternas betydelse för produktion respektive biologisk mångfald
 • Skyddsutrustning och säkerhetsarbete. Obligatoriskt
 • Beskrivning i fält av målbilder som berör röjning respektive förröjning
 • Detta ska inkluderas:
  • Praktisk tillämpning i natur- och kulturhänsyn vid röjning (Se rubriker i skötselskolan/röjning) samt röjning med hänsyn till rekreation och friluftsliv
  • Praktisk tillämpning i natur- och kulturhänsyn vid förröjning (Se rubriker i skötselskolan/förröjning)

Anmäl dig

Kontakta respektive kursanordnare för information om kurstillfällen och anmälan!

AKTUELLA KURSTILLFÄLLEN

  Kunskapsmål

  Teori- och fältdel sammantaget

  Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren: