Logga in

Sök

ECS Entreprenörscertifiering Skog AB

ECS Entreprenörscertifiering Skog AB

Beskrivning

ECSkog är ett specialiserat entreprenörscertifieringsparaply med över 2300 anslutna certifierade skogsentreprenörer. Vi arbetar utan andra sidointressen med de frågor som genom certifieringsstandarden är knutna till entreprenörscertifieringen. Vår viktigaste verksamhet är mötena med skogsentreprenörer över hela landet. SYN-kurser i ECSkog:s regi ges i första hand till entreprenörer anslutna till ECSkog och endast i form av förnyelsekurser.

Så här anmäler du dig

Endast genom e-post eller entreprenörswebben.

E-post: utbildning@ecskog.se, eller entreprenörswebben

SYN-kurser

Möt våra lärare

Ronnie Andersson

Kundansvarig/Internrevisor

Internrevisor, ECSkog AB Virkesköpare, Sveaskog Förvaltnings AB Produktionsledare/inköpare, Sågbränsle AB Produktionsledare, Naturbränsle i Mellansverige AB Skogskonsulent, Skogsstyrelsen Besiktningsman, Skogssällskapet Förvaltnings AB MSc in forest management, SLU.

Per Eriksson

VD/Internrevisor

VD/Internrevisor, ECSkog AB Affärsansvarig och Fastighetsansvarig, Sveaskog Förvaltnings AB Forskare, Skogforsk Virkesköpare och produktionsledare, Sydved Jägmästare, SLU.

Kontakt

Aktuella kurstillfällen