Logga in

Sök

Greensway

Greensway

Beskrivning

Vi hjälper en mängd olika aktörer med naturvärdesinventeringar, landskapsanalyser och kvalitetsuppföljning av miljöhänsyn. Den stora erfarenheten och kunskapen vill vi gärna dela med oss av. Med våra utbildningar vill vi erbjuda den mest uppdaterade och relevanta kompetensutvecklingen inom naturvård och miljöhänsyn.

Så här anmäler du dig

Anmäl dig via mailformuläret under kurstillfällena på denna sida.

SYN-kurser

Möt våra lärare

Olof Widenfalk

VD

Olof är en erfaren utbildare inom skoglig naturvård, han var tidigare forskare inom naturvårdsskötsel på Skogforsk samt har arbetat länge med praktisk skoglig naturvård och uppföljningar av naturvård. Olof är även författare till Skogsskötselseriens del om Naturhänsyn.

Olle Finnström

Skogsmiljökonsult

Olle är jägmästare med inriktning på biologi och skogsskötsel. På Greensway arbetar han med naturvård och naturhänsyn i olika inventeringar och utredningar. Han har tidigare arbetat på Skogsstyrelsen med utbildningsprojekt om förebyggande skötselåtgärder vid skogsbruk nära vattendrag samt som skogsbruksplanläggare på Norrskog.

Adam Ekholm

Är ekologisk utredare och analytiker på Greensway. Där jobbar han främst med utredningar, men också naturvärdesbedömningar och skogliga SYN-utbildningar. Adam har disputerat och forskat vid SLU med fokus på insektsekologi, men också studerat effekter av hyggesfritt skogsbruk på skoglig tillväxt och biologisk mångfald.

Anna Engman

Är utbildad civilingenjör i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet och SLU med inriktning på hydrologi. På Greensway arbetar Anna med GIS-analyser och kartframställning och har ett särskilt fokus på mark och vatten.

Birger Hjelm

Arbetar med skoglig planering och inventeringar med naturvårdsinriktning. Han är jägmästare och har disputerat och forskat på SLU med fokus på skoglig resurshushållning. Birger har lång erfarenhet av skoglig planläggning, skogsskötsel, produktionsmodellering och inventeringar i skogslandskapet.

Kontakt

Aktuella kurstillfällen

    Intresseanmälan till kurs