Logga in

Sök

Greensway

Greensway

Beskrivning

Vi hjälper en mängd olika aktörer med naturvärdesinventeringar, landskapsanalyser och kvalitetsuppföljning av miljöhänsyn. Den stora erfarenheten och kunskapen vill vi gärna dela med oss av. Med våra utbildningar vill vi erbjuda den mest uppdaterade och relevanta kompetensutvecklingen inom naturvård och miljöhänsyn.

Så här anmäler du dig

Anmäl dig via mailformuläret under kurstillfällena på denna sida.

SYN-kurser

Möt våra lärare

Olof Widenfalk

VD

Olof är en erfaren utbildare inom skoglig naturvård, han var tidigare forskare inom naturvårdsskötsel på Skogforsk samt har arbetat länge med praktisk skoglig naturvård och uppföljningar av naturvård. Olof är även författare till Skogsskötselseriens del om Naturhänsyn.

Olle Finnström

Skogsmiljökonsult

Olle är jägmästare med inriktning på biologi och skogsskötsel. På Greensway arbetar han med naturvård och naturhänsyn i olika inventeringar och utredningar. Han har tidigare arbetat på Skogsstyrelsen med utbildningsprojekt om förebyggande skötselåtgärder vid skogsbruk nära vattendrag samt som skogsbruksplanläggare på Norrskog.

Jenny Ohls

Skogsmiljökonsult

Jenny Ohls är jägmästare med inriktning mot råvaruförsörjning. Hon har lång erfarenhet av arbete med framför allt gröna skogsbruksplaner, men även andra typer av skogsskötselfrågor, logistik och GIS inom både skogsbolag och kommun. Utöver SYN-utbildningar arbetar Jenny med inventeringar och geografiska informationssystem kopplade till artskyddsfrågor och naturvärden i skog.

Kontakt

Aktuella kurstillfällen

    Intresseanmälan till kurs