Logga in

Sök

Hushållningssällskapet HS Konsult

Hushållningssällskapet HS Konsult

Beskrivning

HS Konsult arbetar med oberoende rådgivning och kursverksamhet. Vi är en del av Hushållningssällskapet och verksamma inom Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland och Örebro län. Kan även anordna kurser i andra län.

Så här anmäler du dig

Anmälan via mejl till ulf.berglund@hushallningssallskapet.se
eller per telefon till Ulf Berglund, 072-092 16 22

SYN-kurser

Möt våra lärare

Ulf Berglund

Skogsrådgivare

Bred och mångårig erfarenhet inom skogsbranschen. Skogsinspektor (Mellanskog) 13 år. Arbetsledning inom skogligt underhåll av kraftledning och järnväg, träförädling och manuell avverkning och röjning. Drev under många år eget företag med blandad kursverksamhet och utvecklingsprojekt, även undervisning åt SLU, Skogsmästarskolan. Arbetar idag med löpande kursverksamhet. Utför även rotpoststämplingar och gör skogsbruksplaner. I mindre omfattning även praktiskt skogsarbete i egen skog. Skogsmästarexamen 1994.

Olof Olsson

Skogsrådgivare

Skogsrådgivare med gedigen kunskap kring skogsskötsel, lagfrågor, fastighetsförvaltning, ekonomi, utbildningar och miljöhänsyn i skogsbruket. Arbetserfarenhet: Sedan 2010 skogsrådgivare på Hushållningssällskapet HS Konsult. Bred konsulttjänst innehållande bland annat: Internrevisor (Svenska Kyrkans certifiering), Förvaltning av egen skog (Hushållningssällskapet), Förvaltning av externa fastigheter (Hushållningssällskapet), Skogsrådgivning (Hushållningssällskapet), projektledning utbildningsprojekt, certifieringsuppföljning på Bergvik skogs marker, markberedning och slutavverkning. 2006-2010 Skogskonsulent Skogsstyrelsen. Främst arbete med skogsskötselfrågor, lagfrågor och rådgivande verksamhet. Kursledare i utbildningar i naturvård, tätortsnäta skog och skogens sociala värden, miljöhänsyn i skogen gentemot markägare, skogsarbetare och tjänstemän. Sedan 2012 egen företagare med skogs och lantbruksförvaltning. God praktisk erfarenhet av skogsbruk. Utbildning: 2000-2006 Jägmästare/Skoglig magister, SLU Uppsala. Inriktning mot skogsskötsel/biologi. Specialinriktning kring skogens sociala värden i examensarbete. UTBILDNINGSERFARENHET: Utbildare av entreprenörer (Hushållningssällskapet och Skogsstyrelsen), Kursledare skogsägarkurser (Hushållningssällskapet och Skogsstyrelsen), Internutbildningar personal.

Kontakt

Aktuella kurstillfällen