Logga in

Sök

Hushållningssällskapet KKB

Hushållningssällskapet KKB

Beskrivning

Hushållningssällskapet är en fristående medlems- och idéorganisation som har rådgivning inom de gröna näringarna skog, jordbruk, fiske och vatten, ekonomi, juridik i hela landet samt driver lantbruksgymnasium utanför Kalmar, Växjö och Gamleby.

Så här anmäler du dig

Anmälan sker via mail eller telefon till Simon Halling Ekmåne, 076-879 1518 eller simon.halling@hushallningssallskapet.se.

SYN-kurser

Möt våra lärare

Simon Halling Ekmåne

Samordningsansvarig

Samordningsansvarig och sakkunnig lövskogsskötsel och kulturmiljöhänsyn samt viltfrågor. Har genomfört Jägmästarexamen 2004- 2011 på Sveriges Lantbruksuniversitet, totalt 304, 5 hp. Inriktningen var Skogshushållning och som specialisering hade jag inom de inom naturvård relevanta kurserna Ekologi A samt Ekologi B (BI4280 respektive BI4288), Ekofysiologi (BI4286), Bevarandebiologi (BI0794), Mångbruksplanering (SH0044) samt Skogen, landskapet och människan (SH0033). Även kunskap inom historik och den mänskliga påverkan av sitt näraliggande landskap har ingått i min utbildning. Jag har arbetet på Södra Skog, Sveaskog, SLU som forskningsassistent samt på Skogsstyrelsen innan jag anställdes på Hushållningssällskapet i augusti 2011. Genom mitt arbete och företagsutbildningar har jag skaffat mig kunskap i utvärdering och inventering i naturvärdesbedömningar gällande strukturer, biotoper och varierande miljöer. År 2010 genomförde jag den första Grönt Kort- utbildning inom kultur- och naturvård. Jag har gått ädellövskogsskötselutbildning hos Skogsstyrelsen i Halmstad under 2014. Hösten 2015 genomförde jag och klarade Motorsågskort AB.

Mats Åkerman

Skogsmästare, Gamleby

ARBETSERFARENHET: Virkesmätare (VMF SYD), Manuellarbete (Domänverket), Grön planläggare (Södra), Virkesinköpare (Södra), Internrevisor (Södra), Internrevisor (Svenska Kyrkans FSC), Förvaltning av egen skog (Hushållningssällskapet), Förvaltning av externa fastigheter (Hushållningssällskapet), Skogsrådgivning (Hushållningssällskapet). UTBILDNINGSERFARENHET: Utbildare av entreprenörer (Södra), Kursledare skogsägarkurser (Hushållningssällskapet), Utbildning personal (Svenska Kyrkan), Kursledare SYN, röjning, avverkning, dikning mm (Hushållningssällskapet), Internutbildning av Skogsrådgivare (Hushållningssällskapet).

Karl Gustafsson

Skogsingenjör, Kalmar

Tioårig arbetserfarenhet i skogsskötsel i form av avverkningar, naturvårdshuggningar, gallringar, markberedningar och planteringar. Stor vana när det gäller att köra skördare och skotare sedan tidigare arbeten, även det varierande huggningar med åtgärder som avverkningar inför konventionell avverkning såväl som avverkning i naturvårdsområden med målen NS och K (PF). Pedagogisk erfarenhet gällande undervisning i form av lärararbete på Östboskolans naturbruksgymnasium. Erfarenhet från myndighetsarbete på Skogsstyrelsen gällande föryngringsfrågor. Maskinförare (Orrefors skog och trä m.fl.), Instruktör (Östboskolan naturbruksgymnasium), Skogsvårdskonsulent (Skogsvårdsstyrelsen), Virkesinköpare (Värendskog), Förvaltning av egen skog (Hushållningssällskapet), Förvaltning av externa fastigheter (Hushållningssällskapet), Skogsrådgivning (Hushållningssällskapet).

Björn Gunnarsson

Ingelstad

Har en Filosofie Kandidatexamen med inritkning mot Skogens skötsel ocj användning på 380 hp, varav kurser inom naturvård är Mark,vatten och flora i skogsmark 7,5hp, Certifierat skogsbruk 7,5hp, Skogen som upplevelse 7,5hp, Lövskog och förädling 15hp. I utbildningen även kunskap om avverkningsplanering ingått. Jag har arbetat på en enskild firma som skogsmaskinsförare, Växjö Stift som skogsarbetare och på Bergs Timber som råvaruinköpare innan jag anställdes på Hushållningssällskapet. I mina arbeten har jag skaffat mig kunskap om inom naturvärdesbedömning samt avverkningsplanering. 2007 klarade jag Motorsåg AB samma år genomförde jag min första Grönakortutbildning uppdaterad 2017. 2020 klarade jag Röjsågskursen RA.

Kontakt

Aktuella kurstillfällen