Logga in

Sök

Mellanskog EK För

Mellanskog EK För

Beskrivning

Skogsägarförening med verksamhet i hela Mellansverige.

Så här anmäler du dig

Via e-post till erik.berglund@mellanskog.se

SYN-kurser

Möt våra lärare

Erik Berglund

Kvalitetsutvecklare

Arbetar bland annat som intern miljörevisor med uppföljningar i fält och av Mellanskogs verksamhet i stort.

Åsa Öhman

Miljösamordnare

Flerårig erfarenhet från arbete med trädbränsle och miljöfrågor. Arbetar som miljösamordnare med ansvar för Mellanskogs certifiering och miljöarbete.

Teresa Jonsson

Produktionsledare

Arbetar som Produktionsledare med Skogsskötselplaner och Mellanskogs objektsplaneringsprocess. Teresa har en bakgrund inom skoglig naturvård med naturvärdesinventeringar och områdesskydd

Lars Nilsson

Chef skoglig planering

Lång erfarenhet av kvalitetsfrågor i sågverks och skogsnäringen. Har haft ett flertal befattningar i Mellanskog, bland annat Inspektor, produktionsledare och kvalitetschef.

Magnus Pettersson

Kvalitetsutvecklare

Arbetar bland annat som intern miljörevisor med uppföljningar i fält och av Mellanskogs verksamhet i stort. Magnus har också spetskompetens kring lagar och regler som berör skogsbruksåtgärder.

Kontakt

Aktuella kurstillfällen