Logga in

Sök

Norra Skog

Norra Skog

Beskrivning

Norra Skog är en skogsägarförening med rötterna i Norra Skogsägarna och Norrskog. Föreningen ägs av 27 000 enskilda skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt 2,1 miljoner hektar skogsmark i norra Sverige (landskapen Norrbotten, Västerbotten, Lappland, Ångermanland, Medelpad och Jämtland).

Inom ramen för Norra Skogs kunskapsportal, som erbjuder utbildningar via webb eller med inslag av fysiska träffar och praktiska övningar för skogsägare, anordnas också SYN-utbildningar.

Så här anmäler du dig

Via www.norraskog.se/kunskap

SYN-kurser

Möt våra lärare

Benny Bäcklund

Systemansvarig praktiska utbildningar

Motorsåg Röjsåg och Fyrhjulings instruktör inom Säker Skog. Motorsåg, A, B, C, D, E, E Bygg, I, V och S. Röjmotorsåg A, B och T. Fyrhjulings A, B och C. Lärare Naturbruksgymnasiet i Burträsk.

Helena Lindén

Jägmästare

Arbetat på Norra Skogsägarna sedan 2016. Jobbar främst med skogsvård men även med miljö- och kulturmiljöfrågor, bland annat PEFC-certifiering. Sitter även med i framtagandet av målbilder för hänsyn till kulturlämningar samt i Skötselskolans förvaltningsgrupper för miljöhänsyn och plantering. Har tidigare jobbat på Skogsstyrelsen med bland annat lagtillsyn.

Lisa Wennerlund

Jägmäsare/Skogsinspektor

Jag är utbildad jägmästare och jobbar som produktionsledare för skogsägarplaner. I mitt dagliga arbete jobbar jag med bland annat upphandling av planläggningsentreprenörer, produktionsplanering och planering av skogsägarplaner. Det blir även en del kontrolltaxering i fält samt kvalitetskontroll av skogsägarplanerna när de är klara i fält. I den kvalitetskontrollen säkerställs det att planerna uppfyller Norra Skogs krav samt kraven för PEFC. I rollen som produktionsledare ingår det även att utbilda vår säsongspersonal. Jag har tidigare jobbat som skogsinspektor där jag fick jobba med bland annat traktplanering utifrån PEFC-standarder och avvägningen mellan produktion och miljö, samt rådgiva markägare till olika åtgärder i hela kedjan, från skogsvårdsuppdrag till avverkningsuppdrag.

Cecilia Persson

Jägmästare, inriktning skogsskötsel/Skogsinspektor

Jag har haft skogen som arbetsplats sen 2008 och idag arbetar jag som Skogsinspektor Norra Skogsägarna där jag råder våra medlemmar i skogsbruksfrågor och ansvarar för planering och beställning av skogliga åtgärder åt våra medlemmar. Jag har flera års erfarenhet av att planera avverkningar och gallringar både utefter FSC och PEFC standarder samt vid rådgivning och planerande av skogliga åtgärder använder skogsstyrelsens målbilder som vägledning och stöd.

Lisa Lindberg

Jägmästare

Utfört och delvis varit ansvarig för interna PEFC revisioner av utförda åtgärder inom skogsägarföreningens regi. Har tagit fram instruktion och ansvarat för uppföljning av ”Rätt Norra metod” med syfte att minska allvarliga körskador i samband med avverkning och drivning. Har även deltagit i arbetet med skogsbrukets gemensamma hänsynsuppföljning kopplat till de gemensamma målbilderna.

Mauritz Öjbrandt

Skogsinspektor

Har sedan Januari 1990 arbetat med skogsägarekontakter i medlemmarnas skog. Deltog i processen när Norra Skogsägarna erhöll miljöledningscertifikat enligt ISO 14001 och i processen för att miljöcertifiera Norra Skogsägarna enl. PEFC. Arbetat som intern miljö- och kvalitetsrevisor.

Oskar Garli

Jag är utbildad skogsmästare och jobbar som planläggare. Mitt arbete går ut på att förtolka och sedan inventera skogsägarplaner i fält. Vid inventering taxerar jag, ger åtgärdsförslag och utför naturvärdesbedömningar. Sedan sammanställer jag data beståndsvis och färdigställer planen. I arbetsuppgifterna ingår även att göra kvalitetskontroll av våra anställda och entreprenörer, för att säkerställa att vi lämnar över planer av hög kvalitet vad gäller beståndsdata, åtgärder och att de stämmer överens med PEFC-kraven. En annan arbetsuppgift är att uppdatera planer åt de medlemmar som har Skogsägaravtal med oss så att de alltid har tillgång till färska data. Då för jag in åtgärder som utförts under det senaste året, uppdaterar avdelningarna och tillväxtberäknar planen. Tidigare har jag jobbat som skogsinspektor, vilket innebär att ge rådgivning åt våra medlemmar, samt kontraktera och planera skogsvårds- och avverkningsuppdrag.

Jeanette Jonsson

Jag är utbildat jägmästare men har även en master i biologi. Jag är på min fjärde säsong som skogsbruksplanläggare där jag jobbar mycket i fält men även kvalitetskontroll av färdiga planer, framskrivning och förtolkning. Jag arbetar även med kunskapsöverföring till exempelvis skogsinspektorer och aspiranter för att de ska få lära sig om vad vi gör. Tidigare har jag jobbad en del med skogsvårdsuppföljningar där jag märkte ut forn- och kulturlämningar innan skogsvårdsåtgärder. Jag har även arbetat inom produktion med traktplanering av avverkningar och gallring, både på Norra Skog och hos andra aktörer.

Magnus Wilhelmsson

Jag är utbildad Jägmästare och jobbar som skogsbruksplanläggare för Norra Skog. Jag jobbar med planering av skogsägareplaner, planläggning av skogsägareplaner i fält, naturvärdesbedömning i fält, kontrolltaxering av skogsägareplaner i fält, kvalitetskontroll av skogsägareplaner när de är klara i fält m.m. Jag håller internt i utbildningar för säsongsarbetare i skogsbrusplanläggning och i kalibreringsövningar i fält för fältpersonal, entreprenörer och sommarjobbare.

Kontakt

Aktuella kurstillfällen