Logga in

Sök

Norra Skog

Norra Skog

Beskrivning

Norra Skog är en skogsägarförening med rötterna i Norra Skogsägarna och Norrskog. Föreningen ägs av 27 000 enskilda skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt 2,1 miljoner hektar skogsmark i norra Sverige (landskapen Norrbotten, Västerbotten, Lappland, Ångermanland, Medelpad och Jämtland).

Inom ramen för Norra Skogs kunskapsportal, som erbjuder utbildningar via webb eller med inslag av fysiska träffar och praktiska övningar för skogsägare, anordnas också SYN-utbildningar.

Så här anmäler du dig

Via www.norraskog.se/kunskap

SYN-kurser

Möt våra lärare

Benny Bäcklund

Systemansvarig praktiska utbildningar

Motorsåg Röjsåg och Fyrhjulings instruktör inom Säker Skog. Motorsåg, A, B, C, D, E, E Bygg, I, V och S. Röjmotorsåg A, B och T. Fyrhjulings A, B och C. Lärare Naturbruksgymnasiet i Burträsk.

Helena Lindén

Jägmästare

Arbetat på Norra Skogsägarna sedan 2016. Jobbar främst med skogsvård men även med miljö- och kulturmiljöfrågor, bland annat PEFC-certifiering. Sitter även med i framtagandet av målbilder för hänsyn till kulturlämningar samt i Skötselskolans förvaltningsgrupper för miljöhänsyn och plantering. Har tidigare jobbat på Skogsstyrelsen med bland annat lagtillsyn.

Lisa Wennerlund

Jägmäsare/Skogsinspektor

Har sedan jag tog examen i mars 2018 jobbat på Norra Skogsägarna. Började jobba inom skogsvård där jag främst ansvarade för planteringsentreprenaden men har sedan november 2018 jobbat som skogsinspektor. Som skogsinspektor jobbar jag till stor del med rådgivning till markägare och hjälper dom att sköta sin skog utifrån deras mål och behov. I mitt arbete innebär det också att jag dagligen får arbeta med frågor som rör avvägningen mellan produktion och miljö. Detta dels i min rådgivning men även vid planeringen av de olika åtgärderna i hela kedjan, från skogsvårdsuppdrag till avverkningsuppdrag. Jag har gått SYN-webbkurserna ”Miljöhänsyn Grunder” och ”Miljöhänsyn i praktiken” och utfört utbildningarna ”Natur- och kulturhänsyn – Avverkning” samt ”Grundläggande Naturvärdesbedömning”.

Cecilia Persson

Jägmästare, inriktning skogsskötsel/Skogsinspektor

Jag har haft skogen som arbetsplats sen 2008 och idag arbetar jag som Skogsinspektor Norra Skogsägarna där jag råder våra medlemmar i skogsbruksfrågor och ansvarar för planering och beställning av skogliga åtgärder åt våra medlemmar. Jag har flera års erfarenhet av att planera avverkningar och gallringar både utefter FSC och PEFC standarder samt vid rådgivning och planerande av skogliga åtgärder använder skogsstyrelsens målbilder som vägledning och stöd.

Lisa Lindberg

Jägmästare

Utfört och delvis varit ansvarig för interna PEFC revisioner av utförda åtgärder inom skogsägarföreningens regi. Har tagit fram instruktion och ansvarat för uppföljning av ”Rätt Norra metod” med syfte att minska allvarliga körskador i samband med avverkning och drivning. Har även deltagit i arbetet med skogsbrukets gemensamma hänsynsuppföljning kopplat till de gemensamma målbilderna.

Mauritz Öjbrandt

Skogsinspektor

Har sedan Januari 1990 arbetat med skogsägarekontakter i medlemmarnas skog. Deltog i processen när Norra Skogsägarna erhöll miljöledningscertifikat enligt ISO 14001 och i processen för att miljöcertifiera Norra Skogsägarna enl. PEFC. Arbetat som intern miljö- och kvalitetsrevisor.

Kontakt

Aktuella kurstillfällen