Logga in

Sök

Raskamåla Skog AB

Raskamåla Skog AB

Beskrivning

Jag avser främst att hålla kurser för andra organistationer/företags räkning som upphandlad eller kontrakterad utbildare. Arbetsområdet är Södra Sverige.

Så här anmäler du dig

Till Helene Reiter på mejl eller telefon.

SYN-kurser

Möt våra lärare

Helene Reiter

Jägmästare

Sedan 2012 har jag arbetat med SYN-utbildningar i min tjänst som skogskonsulent på Skogsstyrelsen på Blekinge distrikt. Jag har arrangerat och undervisat ett 20-tal utbildningar för entreprenörer och tjänstemän i hela södra Sverige. Jag har också planerat och genomfört ett flertal specialkurser för parkanställda samt i arbetsmarknadsprojket på kommuner och Skogsstyrelsen. Utbildningarna har varit den gamla "generella" samt dikesrensning/skyddsdikning , röjning/förröjning och avverkning. Nu är jag pensionär och kommer att bistå Skogsstyrelsen och kommuner samt vissa företag och organistationer i Södra Sverige.

Kontakt

Aktuella kurstillfällen