Logga in

Sök

Skogsförvaltning i väst AB

Skogsförvaltning i väst AB

Beskrivning

Skogsförvaltning i Väst AB är ett konsultföretag som idag gör uppdrag åt Skogssällskapet, SÖDRA, ECSkog och Linnéuniversitetet. I konsultuppdragen ingår både skogsskötsel i praktiken samt kvalitetssäkring av utförd skötsel. Kunskaper från de olika uppdragen ger företaget en bred insikt och kunskap om skogsskötselns alla utmaningar och möjligheter.

Så här anmäler du dig

Anmälan gör du via e-mail. Har du frågor är du välkommen att ringa eller skriva ett mail.

SYN-kurser

Möt våra lärare

Monika Vallin Rosell

Egenföretagare

Idag arbetar jag med planering av skogsskötsel samt ansvarar för genomförande av dessa. Främst är det tätortsnära samt naturvårdande skötsel i större NS-områden och naturreservat. Det har även blivit projekt där jag jobbar med utveckling av skogsinnehavet på fastigheter. Vidare så jobbar jag med uppföljning av genomförda skötselåtgärder såsom föryngringsavverkning, gallring, markberedning och plantering gentemot FSC och PEFC. Jag besöker också certifierade skogsägare för att stämma av mot certifieringskraven. Däremellan blir det certifiering av entreprenörer samt internrevisioner. De senaste uppdragen jag nu åtagit mig är utbildningar. Skog och skogsskötsel ligger mig varmt om hjärtat. Det är för mig lika intressant med implementering av ny forskning som praktisk beprövad kunskap.

Kontakt

Aktuella kurstillfällen