Logga in

Sök

Skogsstyrelsen, Blekinge

Skogsstyrelsen, Blekinge

Beskrivning

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”. Skogsstyrelsens Produkter och tjänster är namnet på Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet. Vi är Sveriges ledande leverantör inom det skogliga området och säljer skogliga tjänster och utbildningar. Hos oss hittar du t.ex. naturvårds- och kulturmiljöutbildningar, motorsågs- och röjsågsutbildningar samt olika typer av planer och inventeringar. Utöver tjänsterna i vårt fasta utbud erbjuder vi också skogliga experttjänster som anpassas utifrån dina önskemål och behov. Uppdragsverksamheten bedrivs avskild från myndighetsverksamheten och är självfinansierad.

Så här anmäler du dig

Genom att gå in på vår webbplats, söka upp aktuell kurs och göra en intresseanmälan.

SYN-kurser

Möt våra lärare

Karin Arnell

Skogskonsulent

Karin har varit lärare på kurser inom Natur- och kulturmiljövård sedan 2014. Hon är utbildad biolog med naturvårdsinriktning, vidareutbildning inom kulturmiljö, miljöhänsyn, målbilder, artkunskap mm. På Skogsstyrelsen har hon sedan 2011 arbetat med rådgivning, klimatfrågor, stödhandläggning, rekreationsskogar, hyggesfritt skogsbruk men också med arbetsledning och utbildning inom projekt där man arbetat med landskapsvård. Innan Skogsstyrelsen jobbade Karin flera år på Länsstyrelsen med kursverksamhet samt skötsel och rådgivning av ängar, betesmarker och kulturmiljöer.

Helene Reiter

Tidigare Skogskonsulent, numera pensionär

Tidigare Skogskonsulent, numera pensionär, som återkommande hjälper till på SYN-utbildningarna i Blekinge. Helene har varit kursansvarig inom Natur- och kulturmiljövård sedan 2012. Hon tog examen som jägmästare 1982 och har under sitt yrkesliv förutom skogskonsulent arbetat som skogsarbetare, planläggare, skoglig rådgivare, naturbrukslärare samt handläggare/rådgivare på Länsstyrelsen. På Skogsstyrelsen har Helene bland annat arbetat med rådgivning, objektsvisa dialoger med skogsnäringen samt kursverksamhet.

Joakim Andersson Hemberg

Skogskonsulent och naturvårdsspecialist

Joakim har jobbat med naturvårdsfrågor på Skogsstyrelsen sedan 2002, och som lärare på kurser inom Natur- och kulturmiljövård sedan 2012. Han är utbildad biolog (inriktning skogsekologi och naturvård) samt gymnasielärare i biologi och naturkunskap. Dessförinnan läste han på naturbruksgymnasium med skoglig inriktning och har även jobbat med praktiskt skogsarbete, framförallt naturvårdande skötsel. Joakim har i sitt arbete på Skogsstyrelsen inventerat och registrerat ca 900 nyckelbiotoper samt gjort ett flertal naturvärdesinventeringar åt andra myndigheter och åt privata aktörer. Dessutom jobbar han med områdesskydd, lagtillsyn och rådgivning. Joakim har ett stort intresse för såväl naturvård som skogsbruk, men brinner särskilt för att bevara en rik biologisk mångfald. Han har mycket god allmän artkunskap samt specialistkunskaper vad gäller kärlväxter, lavar, svampar och fåglar.

Anna Hermansson

Skogskonsulent

Anna har varit lärare på kursen Natur- och kulturhänsyn – Dikesrensning/skyddsdikning sedan 2015. Hon är utbildad biolog, och har tidigare jobbat på Länsstyrelsen med stöd och inventeringar framför allt i betesmarker. Sedan 2010 jobbar hon på Skogsstyrelsen med bland annat samråd inför dikesrensning och skyddsdikning, och deltar i projekt som jobbar med våtmarker och vattendrag i skogen. Anna jobbar även med rådgivning avseende natur- och kulturvårdande skötsel samt hänsyn till vatten och målbilder.

Kontakt

Aktuella kurstillfällen