Logga in

Sök

Skogsstyrelsen, Dalarna

Skogsstyrelsen, Dalarna

Beskrivning

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”. Skogsstyrelsens Produkter och tjänster är namnet på Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet. Vi är Sveriges ledande leverantör inom det skogliga området och säljer skogliga tjänster och utbildningar. Hos oss hittar du t.ex. naturvårds- och kulturmiljöutbildningar, motorsågs- och röjsågsutbildningar samt olika typer av planer och inventeringar. Utöver tjänsterna i vårt fasta utbud erbjuder vi också skogliga experttjänster som anpassas utifrån dina önskemål och behov. Uppdragsverksamheten bedrivs avskild från myndighetsverksamheten och är självfinansierad.

Så här anmäler du dig

Genom att gå in på vår webbplats, söka upp aktuell kurs och göra en intresseanmälan.

SYN-kurser

Möt våra lärare

Daniel Palm

Skogskonsulent, Forskare

Skogskonsulent på Skogsstyrelsen och Forskare på SLU Utbildning (examen): Jägmästare 200p 2002 SLU, Forskarutbildning 160p 2008 SLU Fortbildning inom Skogsstyrelsen: Årliga kalibreringsövningar inom Vattenhänsyn, Kulturmiljövård, Dikesrensning och Målbildsutbildning 2013. SYN Webbutbildning Miljöhänsyn 2017. Arbetslivserfarenhet från Skogsstyrelsen: Skogskonsulent Skogsstyrelsen 2009-. Handläggning dikesrensning, skyddsdikning, gödsling, askåterföring och basvägsanmälningar. rådgivning av skogsägare och tjänstemän. Arbetslivserfarenhet från SLU: Projektledare, kursledare, lärare och handledare för examensarbetare. Fältarbete, databearbetning, analys och publicering.

Sara Norgren

Skogskonsulent

Utbildningar i urval: Skogsmästare, 180 p, SLU, 2014-2017 Master of Education: Engelska och historia, Umeå Universitet, 2006-2012. Fortbildning inom Skogsstyrelsen: SYN-utbildning och årliga kalibreringsövningar inom naturvård, naturvårdsarter, områdesskydd och kulturmiljövård. Arbetslivserfarenhet: Skogskonsulent på skogsstyrelsen sedan augusti 2021, arbetar bland annat med bildade av områdesskydd, naturvårdande skötsel i områdesskydd, tillsyn och utbildningar. Miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog från februari 2020-augusti 2021, strategiskt arbete med certifiering, naturvård och utbildningar. Intern kursledare för SYN-avverkning och SYN-markberedning 2021 och stödfunktion till skogliga planerade och avverkningslag. Områdesansvarig Sveaskog, från maj 2017 till februari, i huvudsak arbete med skoglig planering av avverkning och gallring. Högstadielärare i Engelska och klassmentor, januari 2012-augusti 2013.

Roger Eriksson

Skogskonsulent

Skogskonsulent på Skogsstyrelsen sen 2003. Huvudsakliga arbetsuppgifter idag är Motorsågs- och röjsågsinstruktör på halvtid (gjort sen 2014). Jag är ansvarig processledare för Områdesskyddsarbetet på distriktet (sen 2021). Gör årligen återväxtinventeringar. Skyddsombud. SYN Webbutbildning Miljöhänsyn 2021-2022. Arbetslivserfarenhet från Skogsstyrelsen: Projektledare EU Mål 1 Entreprenörsprojekt, Interegprojekt om Hälsa och skog, Pedagogik 5 p, Kulturmiljövårdutbildning 15 p, Nokås-handläggare, rådgivning och information i olika sammanhang till skogsbranschen samt SYN Webbutbildningar.

Johan Baudou

Kontakt

Aktuella kurstillfällen