Logga in

Sök

Skogsstyrelsen, Gävleborg

Skogsstyrelsen, Gävleborg

Beskrivning

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”. Skogsstyrelsens Produkter och tjänster är namnet på Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet. Vi är Sveriges ledande leverantör inom det skogliga området och säljer skogliga tjänster och utbildningar. Hos oss hittar du t.ex. naturvårds- och kulturmiljöutbildningar, motorsågs- och röjsågsutbildningar samt olika typer av planer och inventeringar. Utöver tjänsterna i vårt fasta utbud erbjuder vi också skogliga experttjänster som anpassas utifrån dina önskemål och behov. Uppdragsverksamheten bedrivs avskild från myndighetsverksamheten och är självfinansierad.

Så här anmäler du dig

Genom att gå in på vår webbplats, söka upp aktuell kurs och göra en intresseanmälan.

SYN-kurser

Möt våra lärare

Urban Larsson

Skogskonsulent

Utbildning (examen): Jägmästare, 200p (1998) Fortbildning inom Skogsstyrelsen: Målbildsutbildning 2014, SYN Webbutbildning Miljöhänsyn 2017 Arbetslivserfarenhet: Projektledare träförädlingsprojekt (WoodEx) 1998-2005, Skogskonsulent Skogsstyrelsen 2005-, Kursledare SYN-kursen Skyddsdikning/dikesrensning sedan år 2016, Uppdragsansvarig på distriktet sedan 2008, Rådgivning skogsägare, skogsbruket.

Urban Johansson

Skogskonsulent

Utbildning (examen): Skogstekniker 80 p 1990, Miljöcertifiering 5p Linköpings Universitet 2003 Fortbildning inom Skogsstyrelsen: Naturvårdsbiologi i boreala skogar 2004, Årliga kalibreringsövningar inom nyckelbiotoper/artkännedom, Kulturmiljövård i skogen 1 & 2 2015, Målbildsutbildning 2013, SYN Webbutbildning Miljöhänsyn 2017, Kalibrering naturvårdandeskötsel 2017 Arbetslivserfarenhet: Skogskonsulent Skogsstyrelsen 2000-, Handläggning avverkningsanmälningar, Naturvårdsbränning, Bränningsledare Naturvårdsbränningar, Kursledare SYN-kursen Natur -och Kulturmiljövård Grunder respektive Förnyelse sedan år 2005, Rådgivning skogsägare, skogsbruket, Rådgivning LBP naturvårdandeskötsel, Traktplanering, Utbildning motorsåg och röjsåg.

Kontakt

Aktuella kurstillfällen