Logga in

Sök

Skogsstyrelsen, Göteborg

Skogsstyrelsen, Göteborg

Beskrivning

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”. Skogsstyrelsens Produkter och tjänster är namnet på Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet. Vi är Sveriges ledande leverantör inom det skogliga området och säljer skogliga tjänster och utbildningar. Hos oss hittar du t.ex. naturvårds- och kulturmiljöutbildningar, motorsågs- och röjsågsutbildningar samt olika typer av planer och inventeringar. Utöver tjänsterna i vårt fasta utbud erbjuder vi också skogliga experttjänster som anpassas utifrån dina önskemål och behov. Uppdragsverksamheten bedrivs avskild från myndighetsverksamheten och är självfinansierad.

Så här anmäler du dig

Genom att gå in på vår webbplats, söka upp aktuell kurs och göra en intresseanmälan.

SYN-kurser

Möt våra lärare

Ronny Fihn

Skogskonsulent

Utbildning: Skogstekniker 1984, 20 p naturvårdsbiologi Göteborg 1995, 20 p Mark och vatten Uppsala 1999, 5 p viltekologi Grimsö 2001 Fortbildningar inom Skogsstyrelsen: SKS Grundkurs Biotopskydd/naturvårdsavtal 1997, SKS Grundkurs Planläggning/målklass 1996, SKS Grundkurs Nyckelbiotop inventering. metodik. 2001, Målbilder miljöhänsyn 2013 kulturmiljö fortbildning inom SKS vid ett flertal tillfällen, SYN webbutbildning 2012, 2017, Signalartskännedom 2001, Kalibreringsövningar nyckelbiotopsinventering Arbetslivserfarenhet: Skogsarbete 1980-1983, Skogsstyrelsen 1984-, Rådgivning, gröna skogsbruksplaner, ädellövsrådgivning och utsyning, Arbete med olika stöd: Nokås. ädellöv, skogens mångfald och miljövärden, Handläggning av biotopskydd och naturvårdsavtal, handläggning avverkningsanmälningar, Kursledare för SYN Natur- och kulturmiljöutbildningar sen 1995-, Kursledare för naturvårdande skötsel i hänsynskrävande biotoper 2011-, Ansvarig för naturvårdande skötsel inom biotopskydd och naturvårdsavtal 2016.

Per Johansson

Skogskonsulent

Utbildning: Skogstekniker 1991, Skoglig naturvårdsbiologi, Göteborg -97/98 Fortbildning inom Skogsstyrelsen: Grundkurs nyckelbiotopsinventering, metodik 1999, Signalartskännedom 2002, 2008, 2016, Årliga kalibreringsövningar nyckelbiotoper och artkännedom, Grundkurs Grön planläggning/målklassning 1999, Kulturmiljövård i skogen del 1 och 2, 2014, Målbildsutbildning 2013 Arbetslivserfarenhet: Skogsarbete 1982-1989, Skogskonsulent 1999-, Handläggning av tillsynsärende, samråd, Natura 2000, Rådgivning skogsägare, skogsbruket, Nyckelbiotopsinventering, Hänsynsinventering, Handläggning av stödärenden.

Ulf Augustsson

Skogskonsulent

Utbildning: Skogstekniker 1981, Skogsmästare 1983, Lärarlinjen JST 1984, Skogssällskapets FSC-utbildning 2000, Mätning och tillredningsbestämmelser VMF Syd 2003, Motorsågsinstruktör och systemansvarig samtliga körkort Säker Skog 2005. Fortbildning inom Skogsstyrelsen: Skogsbruksplanläggning och målklasser, Skoglig Naturvårdsbiologi 1999, Skogsmarkens Ekologi, återkommande utbildning som skyddsombud i arbetsmiljöfrågor, återkommande kalibreringar i kulturmiljövård och målklasser. Arbetslivserfarenhet: Skogsarbete 1975-1978, Skogsstyrelsen 1978-nuvarande (skogsbruksplanläggning, rådgivning, lagtillsyn, kursledare kampanjer Rikare Skog och Grönare Skog, rådgivning Nyckelbiotoper, kursledare i olika skogsskötselämnen, tillsyn Naturvårdsavtal och Biotopskydd, Systemansvarig och instruktör motorsågskörkort samtliga körkort Säker Skog, deltagit i EC-skogs arbetsgrupp vid planering och uppstart av Natur- och kulturmiljökurserna entreprenörscertifiering), Naturbrukslärare 2000-2011 (Kursledare Natur-och kulturmiljövård SYN, lärare i skogsskötsel/PC-skog/planläggning/drivning, deltagit i Gammelkroppas arbetsgrupp med ”Grönt kort-kurserna” och genomfört många grundkurser och inriktningar i avverkning, röjning, föryngring) Tjänstledig från Skogsstyrelsen vid tre perioder för utlandstjänstgöring och uppdrag för SIDA i Afrika med Agro-Forestry och markvård.

Kontakt

Aktuella kurstillfällen