Logga in

Sök

Skogsstyrelsen, Jämtland

Skogsstyrelsen, Jämtland

Beskrivning

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”. Skogsstyrelsens Produkter och tjänster är namnet på Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet. Vi är Sveriges ledande leverantör inom det skogliga området och säljer skogliga tjänster och utbildningar. Hos oss hittar du t.ex. naturvårds- och kulturmiljöutbildningar, motorsågs- och röjsågsutbildningar samt olika typer av planer och inventeringar. Utöver tjänsterna i vårt fasta utbud erbjuder vi också skogliga experttjänster som anpassas utifrån dina önskemål och behov. Uppdragsverksamheten bedrivs avskild från myndighetsverksamheten och är självfinansierad.

Så här anmäler du dig

Genom att gå in på vår webbplats, söka upp aktuell kurs och göra en intresseanmälan. Alternativt söka upp kursanordnaren direkt.

SYN-kurser

Möt våra lärare

Peter Lundgren

Skogskonsulent

Utbildning (examen): Skogstekniner 1992, Lärarlinjen för jord- skog och trädgård 1993, Skoglig kulturmilöjövård 2003. Fortbildning inom Skogsstyrelsen: Naturvårdsbiologi 2004, Bränningsledarutbildning (SLU) 2007, Motorsågskörkortet nivå ABCDE 2007 - 2013, Målbildsutbildning 2013, Signalartskännedom 2015, Årliga kalibreringar inom nyckelbiotopsinventering och skogsbruksplanläggning, SYN Webbutbildning Miljöhänsyn, Plantering, Markberedning, Röjning. Arbetslivserfarenhet: Skogskonsulent Skogsstyrelsen Östra Jämtland 1996, Skogsbruksplanläggning 1996-, Konsultföretag inom utbildning, skogsvård och avverkning 1997 - 2000, Skogskonsulent Skogsstyrelsen Östra- och Södra Jämtland 2000-, Ansvarig för kulturmiljöfrågorna på Region Mellannorrland 2003 - 2006, Nyckelbiotopsinventering 2004-, Kursledare för utbildare inom LBP 2007, Rådgivning inom LBP 2007-, Kursledare för SYN-kurserna Natur-/kulturmiljövård samt Markberedning 2004-, Kursledare för motor- och röjsågsutbildningar (Säker Skog) 2007-, Kursledare för SYN-kurserna Röjning och Plantering 2010-, Naturvårdsbränning 2007-

Henrik Wikström

Skogskonsulent

1999-2004 Skoglig Magisterexamen, Sveriges Lantbruksuniversitet Fortbildning inom Skogsstyrelsen: Årliga kalibreringsövningar inom grön skogsbruksplanläggning, Grundkurs Grön planläggning/målklassning Skogsstyrelsen 2009, Kulturmiljövård i skogen 1(2013) & 2(2014), Målbildsutbildning 2013, SYN Webbutbildning Miljöhänsyn 2014, Grundläggande kunskap om skogscertifiering (PEFC & FSC) Arbetslivserfarenhet: Skogskonsulent Skogsstyrelsen Jämtland 2007-, Handläggning avverkningsanmälningar, Gröna Skogsbruksplaner, Rådgivning skogsägare, skogsbruket, Processansvarig på distrikt för rådgivning.

Anette Arvidsson

Skogskonsulent

Erik Kretz

Skogskonsulent

Jessica Jonasson

Skogskonsulent

Magnus Kristoffersson

Skogskonsulent

Jens Hellström

Skogskonsulent

Joakim Thor

Skogskonsulent

Kontakt

Aktuella kurstillfällen