Logga in

Sök

Skogsstyrelsen, Kronoberg

Skogsstyrelsen, Kronoberg

Beskrivning

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”. Skogsstyrelsens Produkter och tjänster är namnet på Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet. Vi är Sveriges ledande leverantör inom det skogliga området och säljer skogliga tjänster och utbildningar. Hos oss hittar du t.ex. naturvårds- och kulturmiljöutbildningar, motorsågs- och röjsågsutbildningar samt olika typer av planer och inventeringar. Utöver tjänsterna i vårt fasta utbud erbjuder vi också skogliga experttjänster som anpassas utifrån dina önskemål och behov. Uppdragsverksamheten bedrivs avskild från myndighetsverksamheten och är självfinansierad.

Så här anmäler du dig

Genom att gå in på vår webbplats, söka upp aktuell kurs och göra en intresseanmälan.

SYN-kurser

Möt våra lärare

Hans Haraldsson

Skogskonsulent

Hans har varit lärare på kursen Natur- och kulturmiljövård, och i motorsågs- och röjsågsutbildningarna, sedan 2012. Han är utbildad på skogsbruksskola och jobbade som skogsarbetare och förman under ett antal år. Sedan 2010 arbetar han på Skogsstyrelsen, i stor utsträckning med skötsel av naturreservat åt Länsstyrelsen. Men även med viltfrågor, rådgivning, stödhandläggning, ädellövsfrågor, mm.

Eva Johansson

Skogskonsulent

Eva har arbetat som lärare på kursen Natur- och kulturmiljövård sedan 2006. Hon har även undervisat i kurser om Målbilder för god miljöhänsyn i skogsbruket. Hon har utbildning i bl a miljövård, ekologi, geologi, arkeologi och juridik. På Skogsstyrelsen har hon jobbat med bl a reservatsförvaltning, miljömål och statliga stöd till skogsbruket. Innan dess med skogsförvaltning, naturvård och friluftsliv på kommuner, naturpedagogik på universitet mm.

Ivar Johansson

Skogskonsulent

Ivar är skogskonsulent på Skogsstyrelsen och har en bakgrund som skogsarbetare . På distriktet är han ansvarig för väg- och dikessamråd och askåterföring. Han arbetar med rådgivning, hyggesfritt skogsbruk, inventeringar och uppföljningar samt biotopskydd. Han undervisar i den skogliga grundkursen för lantmäteristudenter. Som alla skogskonsulenter har han gått kursen i Målbilder för god miljöhänsyn.

Pia Edlund

Skogskonsulent

Pia Edlund arbetar med rådgivning på distriktet. Bl a med rådgivning kring flera ekonomiska stöd som främjar biologisk mångfald, kulturvärden och ädellövsproduktion. Pia har läst skog- och träteknik på Linnéuniversitetet (, vilket är en bred utbildning som berör de flesta områdena inom skogsnäringen). Under ett tiotal år arbetade hon inom skogsindustrin med bl a transportledning, virkesadministration och certifiering. Hon har även undervisat och guidat på Naturum och är aktiv i sin lokala hembygdsförening.

Kontakt

Aktuella kurstillfällen