Logga in

Sök

Skogsstyrelsen, Norrbotten

Skogsstyrelsen, Norrbotten

Beskrivning

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”. Skogsstyrelsens Produkter och tjänster är namnet på Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet. Vi är Sveriges ledande leverantör inom det skogliga området och säljer skogliga tjänster och utbildningar. Hos oss hittar du t.ex. naturvårds- och kulturmiljöutbildningar, motorsågs- och röjsågsutbildningar samt olika typer av planer och inventeringar. Utöver tjänsterna i vårt fasta utbud erbjuder vi också skogliga experttjänster som anpassas utifrån dina önskemål och behov. Uppdragsverksamheten bedrivs avskild från myndighetsverksamheten och är självfinansierad.

Så här anmäler du dig

Genom att gå in på vår webbplats, söka upp aktuell kurs och göra en intresseanmälan. Alternativt kontakta kursanordnaren direkt via mail eller telefon.

SYN-kurser

Möt våra lärare

Jonatan Sandberg

Jägmästare med inriktning på Ekologi & Biologi

Jonatan är certifierad röjsågsinstruktör & examinator av Säker skog. Jonatan har tidigare arbetat 2 år som produktionsledare på ett skogsbolag och har stor erfarenhet av hänsyn inom avverkning/gallring både på certifikatsnivå samt på SVL nivå. Jonatan har genomgått FSC & PEFC utbildningar samt Skogsstyrelsens interna utbildningar som rör området, bland annat målbildsutbildning.

Jonas Westerlund

Skogsmästare med kunskaper inom skogsskötsel och hyggesfritt

Jonas har arbetat med kvalitetsuppföljningar av skogsskötsel och föryngringar hos olika skogsägareföreningar och innan studierna körde han skogsmaskin i 5 år. Han körde skotare under vinterhalvåret och markberedare under sommarhalvåret, både harv med sådd och högläggare. Med dessa jobb har Jonas stor erfarenhet av skogsbruket, PEFC och FSC certifieringar samt SvL. Jonas har även genomgått skogsskötselskolan årligen samt Skogsstyrelsens interna utbildningar som rör området, bland annat målbildsutbildning. Jonas kommer att gå en utbildning parallellt med Peter Lundgren innan han håller egen utbildning.

Maria Johansson

Skogkonsultent

Skoglig biolog med en bred erfarenhet av biotop-, växt-, djur-, och fågelinventeringar i Norrbottens län. Van att arbeta med olika Arc GIS och Office program. Van att arbeta självständigt och levererar i skriftlig- och kartbaserad form. I min nuvarande tjänst på Skogsstyrelsen, Norra Norrbottens distrikt så arbetar jag i huvudsak med naturvärdesinventering, områdesskydd, skoglig planering och produktionskontroller. Ingår även i två olika projekt som är inriktade dels mot vattenåterställning, dels skogsskötsel i förändrat klimat.

Moa Kinnunen

Skogkonsultent

Moa är utbildad jägmästare med inriktning mot ekologi, biologi samt skogliga system. Hon har tidigare arbetat med virkesköp och traktplanering, vilket medför god kunskap och erfarenhet inom skogliga åtgärder och vikten av god planering av bland annat hänsyn. På Skogsstyrelsen arbetar hon framför allt med uppdrag i form av utbildningar och fastighetsvärdering, återvätning samt skoglig rådgivning. Moa har genomgått utbildningar inom FSC- och PEFC certifiering, målbildsutbildning samt Skogsstyrelsens relevanta internutbildningar.

Kontakt

Aktuella kurstillfällen