Logga in

Sök

Skogsstyrelsen, Östergötland

Skogsstyrelsen, Östergötland

Beskrivning

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”. Skogsstyrelsens Produkter och tjänster är namnet på Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet. Vi är Sveriges ledande leverantör inom det skogliga området och säljer skogliga tjänster och utbildningar. Hos oss hittar du t.ex. naturvårds- och kulturmiljöutbildningar, motorsågs- och röjsågsutbildningar samt olika typer av planer och inventeringar. Utöver tjänsterna i vårt fasta utbud erbjuder vi också skogliga experttjänster som anpassas utifrån dina önskemål och behov. Uppdragsverksamheten bedrivs avskild från myndighetsverksamheten och är självfinansierad.

Så här anmäler du dig

Genom att gå in på vår webbplats, söka upp aktuell kurs och göra en intresseanmälan.

SYN-kurser

Möt våra lärare

Catrin Sandberg

Arkeolog

Arbetat sedan 2004 som arkeolog på Skogsstyrelsen med utbildningar, inventeringar och kvalitetssäkring av Skog och historia-material för kulturmiljöregistret. I dagsläget ingår mycket arbete med hänsynsuppföljning kulturmiljö och utbildningar i flera olika län. I arbetet ingår även stöttande funktion rörande kulturmiljö i distriktens, regionens och nationellt i Skogsstyrelsens olika verksamheter.

Sara Strandberg

Skogskonsulent

Är jägmästare och har arbetat med förvaltning med skogsskötsel och naturvård i 6 år, innan dess på en kommun och på SLU med inventeringar. Har läst extrakurser om certifiering inom skogsbruket, artkunskap svamp, kärlväxter, insekter o fåglar – på LNU, HKR o SLU. På Skogsstyrelsen arbetar jag bl a med att ordna olika kurser och träffar med fokus på miljöhänsyn.

Kontakt

Aktuella kurstillfällen