Logga in

Sök

Skogsstyrelsen, Östergötland

Skogsstyrelsen, Östergötland

Beskrivning

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”. Skogsstyrelsens Produkter och tjänster är namnet på Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet. Vi är Sveriges ledande leverantör inom det skogliga området och säljer skogliga tjänster och utbildningar. Hos oss hittar du t.ex. naturvårds- och kulturmiljöutbildningar, motorsågs- och röjsågsutbildningar samt olika typer av planer och inventeringar. Utöver tjänsterna i vårt fasta utbud erbjuder vi också skogliga experttjänster som anpassas utifrån dina önskemål och behov. Uppdragsverksamheten bedrivs avskild från myndighetsverksamheten och är självfinansierad.

Så här anmäler du dig

Genom att gå in på vår webbplats, söka upp aktuell kurs och göra en intresseanmälan.

SYN-kurser

Möt våra lärare

Hans-Olof Lundquist

Skogskonsulent

Utbildning: Skogstekniker 1987. Deltagit på löpande fortbildningar och kalibreringar under min tid på Skogsstyrelsen inom: naturvård, produktion, pedagogik, grön planläggning (målklassning m.m), Skogsstyrelsens vägspecialistutbildning, målbilder, kulturmiljövård, skogsskötsel (barr- ordinärt löv- och ädellövskog), skogsvårdslagen och miljöbalken, PEFC entreprenörscertifiering m.m. Arbetslivserfarenhet: 6 år som skogsarbetare. Sedan 1988 anställd på Skogsstyrelsen som skogskonsulent på distrikt. Allmänt distriktsarbete såsom rådgivning, information, utbildningar, diverse olika uppdrag, arbetslag, inventeringar, handläggning av bidrag och stöd inom skogsbruket, avverkningsanmälningar och samråd, skogsvärdering, områdesskydd, väg- och dikesfrågor.Processansvarig för distriktets uppdragsverksamhet och rådgivning.

Catrin Sandberg

Arkeolog

Arbetat sedan 2004 som arkeolog på Skogsstyrelsen med utbildningar, inventeringar och kvalitetssäkring av Skog och historia-material för kulturmiljöregistret. I dagsläget ingår mycket arbete med hänsynsuppföljning kulturmiljö och utbildningar i flera olika län. I arbetet ingår även stöttande funktion rörande kulturmiljö i distriktens, regionens och nationellt i Skogsstyrelsens olika verksamheter.

Kontakt

Aktuella kurstillfällen