Logga in

Sök

Skogsstyrelsen Skaraborg-Fyrbodal

Skaraborg-Fyrbodal

Beskrivning

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”. Skogsstyrelsens Produkter och tjänster är namnet på Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet. Vi är Sveriges ledande leverantör inom det skogliga området och säljer skogliga tjänster och utbildningar. Hos oss hittar du t.ex. naturvårds- och kulturmiljöutbildningar, motorsågs- och röjsågsutbildningar samt olika typer av planer och inventeringar. Utöver tjänsterna i vårt fasta utbud erbjuder vi också skogliga experttjänster som anpassas utifrån dina önskemål och behov. Uppdragsverksamheten bedrivs avskild från myndighetsverksamheten och är självfinansierad.

Så här anmäler du dig

Genom att gå in på vår webbplats, söka upp aktuell kurs och göra en intresseanmälan.

SYN-kurser

Möt våra lärare

Tobias Johansson

Skogskonsulent

Utbildning Kandidatexamen skogshushållning SLU examensår 2008 Jobbat på Skogsstyrelsen sedan år 2011, Arbetar med olika typer av uppdragsverksamhet, KOA distrikt, Tillsyn, Rådgivning mm. Utbildar i motorsåg och röjsåg då han är instruktör för motorsåg AB samt Röjsåg RA+RB.

Lars Rudh

Skogskonsulent

Utbildning: Skogstekniker 1995, Skogsmästare 1996, Skoglig naturvårdsbiologi 1997. Fortbildning inom Skogsstyrelsen: Grundkurs Grön planläggning / målklassning 1998, årlig kalibrering inom målklassning och nyckelbiotopsinventering, kalibrering inom skogliga målbilder för natur- och kulturmiljöhänsyn. Flera andra genomgångar kopplade till Skogsstyrelsens varierande arbetsuppgifter. Arbetslivserfarenhet: Skogsarbete 1992–1993, Skoglig planering och indelning 1995, 1998. Skogskonsulent från 1998 med handläggning av tillsynsärenden och samråd, Grön planläggning, nyckelbiotopsinventering, hänsynsuppföljning, återväxttaxering, rådgivning till skogsägare och skogsbruk, försäkringsärenden gällande skogsskador. Ett flertal andra mindre uppgifter.

Nathalie Marchiafava

Skogskonsulent

Utbildning: Filosofie Kandidatexamen inom Skog- och träteknik med inriktning skoglig förvaltning, 2019–2022 (Linnéuniversitetet), Skydds-och säkerhetsledare 2022. Fortbildning inom Skogsstyrelsen: kurser inom återvätning 2022, dikespluggningskurs 2022, SYN- utbildning; Natur och kulturhänsyn dikesrensning/skyddsdikning med webbutbildning 2022, Natur och kulturhänsyn Avverkning med webbutbildning 2023. Arbetslivserfarenhet: Gallrings- och rotstopuppföljningar 2021, Skogskonsulent Skogsstyrelsen Skaraborg-Fyrbodal från 2022– Handläggning återvätning, dikespluggning, skadebesiktning inom försäkringsärenden, trädsäkring vid järnväg, vattenprover inom krondroppsnätet, kursledare för SYN natur- och kulturhänsyn Avverkning.

Kontakt

Aktuella kurstillfällen