Logga in

Sök

Skogsstyrelsen, Stockholm-Gotland

Skogsstyrelsen, Stockholm-Gotland

Beskrivning

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”. Skogsstyrelsens Produkter och tjänster är namnet på Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet. Vi är Sveriges ledande leverantör inom det skogliga området och säljer skogliga tjänster och utbildningar. Hos oss hittar du t.ex. naturvårds- och kulturmiljöutbildningar, motorsågs- och röjsågsutbildningar samt olika typer av planer och inventeringar. Utöver tjänsterna i vårt fasta utbud erbjuder vi också skogliga experttjänster som anpassas utifrån dina önskemål och behov. Uppdragsverksamheten bedrivs avskild från myndighetsverksamheten och är självfinansierad.

Så här anmäler du dig

Genom att gå in på vår webbplats, söka upp aktuell kurs och göra en intresseanmälan.

SYN-kurser

Möt våra lärare

Egil Aas

Gruppchef

Utbildning(examen): Filosofi och Historia 1987(Norge) Kulturantropologi och Arkeologi 1991(Uppsala) Fortbildning inom Skogsstyrelsen: Målbildsutbildning 2013 SYN Webbutbildning Miljöhänsyn 2015 Grundläggande kunskap om skogscertifiering (PEFC & FSC) Arbetslivserfarenhet: Arkeolog/Skogskonsulent Skogsstyrelsen Värmland 1996 – Rådgivning skogsägare, skogsbruket Rådgivning LBP Handläggning av avverkningsanmälningar Skog & Historia granskning & registreringsbehörighet Ansvarig för planering och utförande av fornvård Kursledare SYN-kursen Natur -och Kulturmiljövård Grunder respektive Förnyelse sedan år 2006. Kursledare inom andra kulturmiljövårdsutbildningar.

Kontakt

Aktuella kurstillfällen