Logga in

Sök

Skogsstyrelsen, Uppsala-Västmanland

Skogsstyrelsen, Uppsala-Västmanland

Beskrivning

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”. Skogsstyrelsens Produkter och tjänster är namnet på Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet. Vi är Sveriges ledande leverantör inom det skogliga området och säljer skogliga tjänster och utbildningar. Hos oss hittar du t.ex. naturvårds- och kulturmiljöutbildningar, motorsågs- och röjsågsutbildningar samt olika typer av planer och inventeringar. Utöver tjänsterna i vårt fasta utbud erbjuder vi också skogliga experttjänster som anpassas utifrån dina önskemål och behov. Uppdragsverksamheten bedrivs avskild från myndighetsverksamheten och är självfinansierad.

Så här anmäler du dig

Genom att gå in på vår webbplats, söka upp aktuell kurs och göra en intresseanmälan.

SYN-kurser

Möt våra lärare

Håkan Kling

Skogskonsulent

Jag är utbildad skogsmästare på SLU med examen 1985. Jag har innan dess skogsbruksskola som grund och har innan skogsmästarutbildningen arbetat som skogsarbetare både med skogsvård, plantering och röjning samt motormanuell avverkning, gallring, föryngringsavverkning och fällning för processor. Andra arbetsuppgifter var skogsinventeringar. Sedan 1985 arbetar jag på Skogsstyrelsen och med de flesta förekommande arbetsuppgifter. Har genomgått ett stort antal fortbildningar under åren med bl.a. skoglig naturvårdsbiologi 30 hp samt utbildningar om nyckelbiotoper, signalarter, områdesskydd, naturvårdande skötsel, målbilder, kulturmiljöer m.m. Arbetar nu huvudsakligen med naturvårdsfrågor, områdesskydd, naturvårdande skötsel, landsbygdsprogrammet och har varit kursledare på SYN:s natur- och kulturmiljövårdsutbildningarna sedan 2011.

Magnus Lindh

Skogskonsulent

Jag är utbildad skogsvetare på SLU. Jag har jobbat som planläggare på Stora Enso samt haft diverse mindre jobb åt SLU och i egen firma. Sedan 2005 jobbar jag på Skogsstyrelsen med både produktions- och naturvårdsfrågor. Jag har jobbat med SYN natur-kulturmiljöutbildning sedan 2011 (med några års uppehåll efter branden i Västmanland). Naturvårdande skötsel och vattenfrågor är särskilda kompetenser för mig. Jag har gått en mängd fortbildningskurser om planläggning, skogsskötsel, naturvårdande skötsel, vattenfrågor, diken, områdesskydd, nyckelbiotoper, kulturmiljöer och målbilder.

Kontakt

Aktuella kurstillfällen