Logga in

Sök

Skogsstyrelsen, Värmland

Skogsstyrelsen, Värmland

Beskrivning

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”. Skogsstyrelsens Produkter och tjänster är namnet på Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet. Vi är Sveriges ledande leverantör inom det skogliga området och säljer skogliga tjänster och utbildningar. Hos oss hittar du t.ex. naturvårds- och kulturmiljöutbildningar, motorsågs- och röjsågsutbildningar samt olika typer av planer och inventeringar. Utöver tjänsterna i vårt fasta utbud erbjuder vi också skogliga experttjänster som anpassas utifrån dina önskemål och behov. Uppdragsverksamheten bedrivs avskild från myndighetsverksamheten och är självfinansierad.

Så här anmäler du dig

Genom att gå in på vår webbplats, söka upp aktuell kurs och göra en intresseanmälan.

SYN-kurser

Möt våra lärare

Magnus Nordström

Skogskonsulent

Utbildning: Skogsbruksskolan Södra Viken 1985-1987, Skogstekniker Skinnskatteberg 1991-1993, 10 p skoglig naturvårdsbiologi år 2000, Karlstad Arbetslivserfarenhet: Arbetat på Skogsvårdsstyrelsen/Skogsstyrelsen Kil/Forshaga/Karlstad 1996-. Handläggare av områdesskydd sedan 2006. Handlagt frivilliga biotopskydd på Karlstad, Forshaga och Kils kommuner. Planläggare Grön Plan sedan år 2000. Rekreationsanpassade Gröna Planer åt Forshaga kommun 2004, Kils kommun 2007 samt del av Kristinehamns kommun 2009. Identifiering av skogar med höga sociala värden i kommunerna Säffle, Grums, Kil, Forshaga, Karlstad, Hammarö, Kristinehamn och Storfors. Har delvis arbetat med hyggesfritt skogsbruk de senaste åren.Instruktör för röjsågsutbildningar

Ulf Eriksson

Arkeolog

Utbildning: År 1982 till år 1983 Militärtjänstgöring, Karlstad Från år 1993 till år 1996 Arkeologi 0 – 60 p, Högskola, Karlstad År 1997 Magisterutbildning Arkeologi 61 – 80 p, Universitet, Stockholm Arbetslivserfarenhet: Från år 1999 – Arkeolog, Skogsstyrelsen, Kristinehamn, Örebro, Karlstad År 2011, 2012, 2014 & 2015 Fornvård, Länsstyrelsen i Värmlands län, Arbetsledning för skötsel av länets fornvårdsprogram. År 2015 Kulturmiljöutbildning, Billerud, Utbildning i kulturmiljöhänsyn för fältpersonal. År 2016 - 2022 Inventering samt avgränsning av forn- och kulturlämningar, avseende trädsäkring längs järnväg t ex Kristinehamn - Karlstad - Kil, Kil- Ottebol mm Trafikverket. År 2017-18 Forn- och kulturmiljövårdsutbildning Holmen Skog År 2017 Kulturmiljöutbildning, Billerud, Utbildning i kulturmiljöhänsyn för fältpersonal. År 2018 Kulturmiljöutbildning, Gröna jobb, År 2018 Kulturmiljöutbildning, Svenska Kyrkan, Utbildning i kulturmiljöhänsyn för fältpersonal. År 2019 Utbildning i nya forminnesregistreringsprogram, RAÄ

Kontakt

Aktuella kurstillfällen