Logga in

Sök

Skogsstyrelsen, Västernorrland

Skogsstyrelsen, Västernorrland

Beskrivning

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”. Skogsstyrelsens Produkter och tjänster är namnet på Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet. Vi är Sveriges ledande leverantör inom det skogliga området och säljer skogliga tjänster och utbildningar. Hos oss hittar du t.ex. naturvårds- och kulturmiljöutbildningar, motorsågs- och röjsågsutbildningar samt olika typer av planer och inventeringar. Utöver tjänsterna i vårt fasta utbud erbjuder vi också skogliga experttjänster som anpassas utifrån dina önskemål och behov. Uppdragsverksamheten bedrivs avskild från myndighetsverksamheten och är självfinansierad.

Så här anmäler du dig

Genom att gå in på vår webbplats, söka upp aktuell kurs och göra en intresseanmälan.

SYN-kurser

Möt våra lärare

Tobias Eliasson

Skogskonsulent

Utbildning (examen): Skogsvetarutblindning SLU 2001 Fortbildning inom Skogsstyrelsen: Naturvårdsbiologi 5p 2002-2003, Grundkurs Grön planläggning/målklassning Skogsstyrelsen 2004, Målbildsutbildning 2013, Kulturmiljövård i skogen 1&II 2014, Grundläggande kunskap om skogscertifiering (PEFC & FSC) Arbetslivserfarenhet: Skogskonsulent Skogsstyrelsen Västernorrland 2002-, Rådgivning skogsägare, skogsbruket, Rådgivning LBP, Skogsbruksplanläggning 2002-, Ansvarig för årliga kalibreringsövningar, Skogsbruksplanläggning Skogsstyrelsen 2006-, Ansvarig för Grundkurs Grön planläggning/målklassning Skogsstyrelsen 2007-, Kursledare SYN-kursen Natur -och Kulturmiljövård, Grund 2017

Kontakt

Aktuella kurstillfällen