Logga in

Sök

Sveaskog

Sveaskog

Beskrivning

Sveaskog ger kurser i första hand för egen personal, och vid möjlighet även för entreprenörer som jobbar för företaget.

Så här anmäler du dig

Elever anmäler sig efter inbjudan från Sveaskog. Information om hur anmälan går till lämnas i inbjudan.

SYN-kurser

Möt våra lärare

Lars-Göran Ek

Miljö- och naturvårdsspecialist, RO Norrbotten

Biolog med lång erfarenhet från arbete inom myndighet och skogsbruk. Har vana av att utbilda inom naturvård och SYN.

Daniella Andersson

Miljö- och naturvårdsspecialist, RO Västerbotten

Jägmästare med bred kunskap och erfarenhet i skogsbruk och naturvård, har vana av att utbilda kring naturvård och SYN.

Håkan Kristoffersson

Planeringsledare, RO Södra Norrland

Har jobbat som naturvårdsspecialist, miljö & kvalitetssamordnare och internrevisor. Har hållit i flera naturvårds och planeringsrelaterade utbildningar. Blev 2014 ackrediterad för att hålla utbildning i SYN Natur och Kulturmiljövård.

Sara Östh

Miljö- och naturvårdsspecialist

Jägmästare med ekologi/biologi-inriktning (examensår 2009) Arbetat som Naturvårdsspecialist januari 2011-oktober 2011, samt Miljö- och naturvårdsspecialist sedan augusti 2015. Gått grundutbildning i Grönt kort september 2011. Ansvarat för utbildning i natur- och kulturhänsyn hos Sveaskog sedan 2015.

Emelie Lindqvist

Miljö- och naturvårdsspecialist, Norra Bergslagen

Gått Skogsmästarprogrammet, började jobba på Sveaskog 2015. Har tidigare jobbat med biobränslefrågor på Sveaskog och höll då i utbildningar angående detta.

Louise Åkerstedt

Miljö- och naturvårdsspecialist, östra Götaland

Utbildad jägmästare, examen 2017. Har under studietiden säsongsjobbat med uppföljning, naturvärdsbedömning samt som skogsinspektor. Efter examen arbetat ett år inom virkesköp och därefter som miljö- och naturvårdsspecialist sedan juni 2018.

Peter Ask

Miljö- och naturvårdsspecialist i Götaland

Jägmästare och Skog D i skoglig planering. Har tidigare forskat kring frågor om skogsbruk och naturvård, och har jobbat med dessa frågor inom Sveaskog i olika omgångar de senaste 12 åren. Har hållit interna utbildningar i naturvård och skogsskötsel samt även jobbat med miljöledning och certifiering.

Jonas Björklund

Miljö och naturvårdsspecialist, Södra Norrland

Varit verksam i skogsbranschen över 30 år. Började med skogsvårdsarbete och manuell huggning sedan vidareutbildning till Jägmästare. De senaste 15-åren har Jonas jobbat inom Sveaskog med skogsvårdsfrågor, planering och samråd med rennäring, planläggning i fält och sedan 2016 som miljö och naturvårdsspecialist i RO Södra Norrland.

Kontakt

Aktuella kurstillfällen