Logga in

Sök

Torsten P. Skog

Torsten P. Skog

Beskrivning

Anordnar kurs i natur och kulturmiljövård grund samt förnyelse.

Så här anmäler du dig

E-post eller telefon.

SYN-kurser

Möt våra lärare

Torsten Pettersson

Skogsmästare, yrkeslärare i skogsbruk

Skogsmästare 1974. Lärarutbildning 1978. Anställd vid naturbruksgymnasiet Jällaskolan 1974-2012 innehållande samtliga skogliga ämnen i gymnasieprogram dessutom ekologi, biologisk mångfald, artkännedom. 1997-2012 Grönt kort i skogen kurser av allehanda slag för Mellanskog, Billerud Korsnäs, Holmen, Skogssällskapet. 2001-2012 ansvarig för skogligt basår inför skogsmästarprogrammet. 1995 Kurs Skoglig naturvårdbiologi SLU 30p. 2011 Skogsstyrelsens förtjänstmedalj i silver. Lydande: För framgångsrikt arbete i skogsvårdens tjänst. 2017 Deltagit i SYN-kurs Skyddsdikning/dikesrensning. 2012- och pågående: Syn-kurser i natur och kulturmiljövård grund och förnyelse med entreprenörer från Mellanskog, Billerud Korsnäs, Skogssällskapet, Stora Enso mfl. samt elever vid naturbrukskolor Ösby Sala och Jälla Uppsala.

Kontakt

Aktuella kurstillfällen