Logga in

Sök

Vreta Utbildningscentrum

Vreta Utbildningscentrum

Beskrivning

Vreta Utbildningscentrum är det gemensamma namnet för utbildning inom skog, lantbruk, häst och andra husdjur, samt transport med lastbil och arbete med anläggningsmaskiner. Utbildningarna riktar sig till gymnasieungdomar inom programmen naturbruk och transport, samt längre och kortare vuxenkursen.

Så här anmäler du dig

Med epost till aktuell kontakt på www.nbg.nu Vreta Utbildningscentrum

SYN-kurser

Möt våra lärare

Veine Lindahl

Gymnasielärare skog

Yrkeslivserfarenhet: Manuellhuggning och skogsvårdare efter skogsbruksskola -86-91. På bla, Holmen och Domänverket. Lärare på naturbruksgymnasium i Svenljunga, följt av produktionsledare och förvaltare på Skogssällskapet. Lärare på Vreta from, 2010 Utbildningar: Den skogliga utbildningsbanan började med skogsbruksskola, 84-86 följt av, Vilt och naturvårdsutbildning -87 Klarälvdalens Folkhögskola. Skogstekniker 91-93, skogsmästare -94. Samt pedagogikutbildning Uppsala Universitet -99-00 Undervisar Komvux skog, YH-Skogsplanerare och Gymnasiet skoglig inriktning. Varierande kurser: Motor och röjmotorsåg, virkeslära, skogsskötsel, YH natur- kultur- och vattenvårdsplanering samt kursledare i SYN- kurser i anslutning till natur, kultur och vatten.

Willhelm Schütz

Skogsplanerare och skogskonsult

Skoglig yrkesutbildning och arbetat som planläggare för Mellanskog och Södra Skogsägarna sedan 2015. Arbetat med beståndsvård och naturvårdsskötsel för bl.a Länstyrelsen. Inriktad på bl.a lövskogsskötsel, hyggesfritt skogsbruk, naturvårdsplanering, skogsbruk vid vatten (Blå målklassning), anpassat brukande och skogsförvaltning.

Anders Rosendal

Skogslärare

Utbildning till skogstekniker på Gammelkroppa 77-78, skogsmästarskolan 84-85 arbetat på skogsvårdsstyrelsen fram till 96. Därefter egen verksamhet som konsult inom skogsbruk. Från 2004 skogslärare inom naturbruksprogrammet och vuxenutbildning inom Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) och Yrkeshögskola (Yh), samt kortkurser Miljöhänsyn grund och förnyelse. Undervisat i främst skogsskötsel, skoglig planering och naturvärdesbedömning, samt hänsyn till värdefulla natur- och kulturmiljöer. Sedan 2010 utbildningsledare för skogliga utbildningar inom Yh.

Kontakt

Aktuella kurstillfällen