Logga in

Sök

Vreta Utbildningscentrum

Vreta Utbildningscentrum

Beskrivning

Vreta Utbildningscentrum är det gemensamma namnet för utbildning inom skog, lantbruk, häst och andra husdjur, samt transport med lastbil och arbete med anläggningsmaskiner. Utbildningarna riktar sig till gymnasieungdomar inom programmen naturbruk och transport, samt längre och kortare vuxenkursen.

Så här anmäler du dig

Med epost till aktuell kontakt på www.nbg.nu Vreta Utbildningscentrum

SYN-kurser

Möt våra lärare

Anders Rosendal

Skogslärare

Utbildning till skogstekniker på Gammelkroppa 77-78, skogsmästarskolan 84-85 arbetat på skogsvårdsstyrelsen fram till 96. Därefter egen verksamhet som konsult inom skogsbruk. Från 2004 skogslärare inom naturbruksprogrammet och vuxenutbildning inom Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) och Yrkeshögskola (Yh), samt kortkurser Miljöhänsyn grund och förnyelse. Undervisat i främst skogsskötsel, skoglig planering och naturvärdesbedömning, samt hänsyn till värdefulla natur- och kulturmiljöer. Sedan 2010 utbildningsledare för skogliga utbildningar inom Yh.

Veine Lindahl

Gymnasielärare skog

Skogstekniker, skogsmästare, gymnasielärare, skogsarbete, produktionsledare och skogsförvaltare.

Kontakt

Aktuella kurstillfällen