Logga in

Sök

Skogsstyrelsen, Dalarna

Skogsstyrelsen, Dalarna

Beskrivning

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”. Skogsstyrelsens Produkter och tjänster är namnet på Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet. Vi är Sveriges ledande leverantör inom det skogliga området och säljer skogliga tjänster och utbildningar. Hos oss hittar du t.ex. naturvårds- och kulturmiljöutbildningar, motorsågs- och röjsågsutbildningar samt olika typer av planer och inventeringar. Utöver tjänsterna i vårt fasta utbud erbjuder vi också skogliga experttjänster som anpassas utifrån dina önskemål och behov. Uppdragsverksamheten bedrivs avskild från myndighetsverksamheten och är självfinansierad.

Så här anmäler du dig

Genom att gå in på vår webbplats, söka upp aktuell kurs och göra en intresseanmälan.

SYN-kurser

Möt våra lärare

Jenny Karlsson

Arkeolog

Arkeologisk utgrävning Rurikovo Gorodisce, vikingatida kulturlager med skandinaviskt inslag, Ryssland. Juni - juli 2000. Grävning av fäbodvall och finntorp, St Skedvi. Institutionen för Humaniora, Mitthögskolan. Juli 2001 2 veckor. Antikvarie på Dalarnas Museum med ansvar för den arkeologiska pedagogiska verksamheten, samt de arkeologiska samlingarna. Viss ärendehantering. Maj 2002 - Juni 2003. Grävning av husgrunder från nyare tiden i St Skedvi. Institutionen för humaniora, Mittuniversitetet. Juli 2002. Arkeolog och platsledare för skog & historia inventering i Hedemora och Avesta kommun. Dalarnas Museum. September – November 2004. Div småjobb, t ex fyndhantering och sammanställning av Dalarnas alla C14-dateringar. Institutionen för humaniora, Mittuniversitetet. September 2004 – januari 2005. Lärare i kursen ”Skogsfinsk arkeologi ” 5 poäng. Institutionen för humaniora, Mittuniversitetet. April-maj 2005. Arkeolog och platsledare för skog & historia inventering Södra Dalarna. Skogsstyrelsen April 2005 – Januari 2008. Skogskonsulent, arkeolog Skogsstyrelsen 2008-03-01-(pågår) P3 – Kulturpolytax – HK, Hänsynsuppföljning Kulturmiljöer. 2009-2015. Se navet. Kulturmiljöinventering och snitsling längs med järnvägssträckning Dalgränsen-Fors. 2009. Projektledare, Administratör, kursledare för Hänsyn vid forn- och kulturlämningar ett LBP-projekt som i samarbete med Länsstyrelsen och Dalarnas Museum utbildat närmare 600 yrkesverksamma i Dalarna i Hänsyn vid forn- och kulturlämningar. Pågick 2010-2014. Granskare och kvalitetssäkrare av Skog & Historia. 2015 och framåt. Kulturmiljöinventering och snitsling längs med järnvägssträckning Borlänge-Ludvika. 2015. Fornvård uppdrag från Länsstyrelsen Dalarna. Planerare och huvudansvarig. Sedan 2008 och fortlöpande. Kursledare SYN-kursen Natur -och Kulturmiljövård Grunder respektive Förnyelse sedan år 2012 Utbildare Kulturmiljöutbildningar 1 och 2-dagars sedan 2010 i samarbete med Dalarnas Museum och Länsstyrelsen Dalarna.

Daniel Palm

Skogskonsulent, Forskare

Skogskonsulent på Skogsstyrelsen och Forskare på SLU Utbildning (examen): Jägmästare 200p 2002 SLU, Forskarutbildning 160p 2008 SLU Fortbildning inom Skogsstyrelsen: Årliga kalibreringsövningar inom Vattenhänsyn, Kulturmiljövård, Dikesrensning och Målbildsutbildning 2013. SYN Webbutbildning Miljöhänsyn 2017. Arbetslivserfarenhet från Skogsstyrelsen: Skogskonsulent Skogsstyrelsen 2009-. Handläggning dikesrensning, skyddsdikning, gödsling, askåterföring och basvägsanmälningar. rådgivning av skogsägare och tjänstemän. Arbetslivserfarenhet från SLU: Projektledare, kursledare, lärare och handledare för examensarbetare. Fältarbete, databearbetning, analys och publicering.

Sara Norgren

Skogskonsulent

Utbildningar i urval: Skogsmästare, 180 p, SLU, 2014-2017 Master of Education: Engelska och historia, Umeå Universitet, 2006-2012. Fortbildning inom Skogsstyrelsen: SYN-utbildning och årliga kalibreringsövningar inom naturvård, naturvårdsarter, områdesskydd och kulturmiljövård. Arbetslivserfarenhet: Skogskonsulent på skogsstyrelsen sedan augusti 2021, arbetar bland annat med bildade av områdesskydd, naturvårdande skötsel i områdesskydd, tillsyn och utbildningar. Miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog från februari 2020-augusti 2021, strategiskt arbete med certifiering, naturvård och utbildningar. Intern kursledare för SYN-avverkning och SYN-markberedning 2021 och stödfunktion till skogliga planerade och avverkningslag. Områdesansvarig Sveaskog, från maj 2017 till februari, i huvudsak arbete med skoglig planering av avverkning och gallring. Högstadielärare i Engelska och klassmentor, januari 2012-augusti 2013.

Roger Eriksson

Skogskonsulent

Skogskonsulent på Skogsstyrelsen sen 2003. Huvudsakliga arbetsuppgifter idag är Motorsågs- och röjsågsinstruktör på halvtid (gjort sen 2014). Jag är ansvarig processledare för Områdesskyddsarbetet på distriktet (sen 2021). Gör årligen återväxtinventeringar. Skyddsombud. SYN Webbutbildning Miljöhänsyn 2021-2022. Arbetslivserfarenhet från Skogsstyrelsen: Projektledare EU Mål 1 Entreprenörsprojekt, Interegprojekt om Hälsa och skog, Pedagogik 5 p, Kulturmiljövårdutbildning 15 p, Nokås-handläggare, rådgivning och information i olika sammanhang till skogsbranschen samt SYN Webbutbildningar.

Johan Baudou

Kontakt

Aktuella kurstillfällen