Logga in

Sök

Skogsstyrelsen, Dalarna

Skogsstyrelsen, Dalarna

Beskrivning

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”. Skogsstyrelsens Produkter och tjänster är namnet på Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet. Vi är Sveriges ledande leverantör inom det skogliga området och säljer skogliga tjänster och utbildningar. Hos oss hittar du t.ex. naturvårds- och kulturmiljöutbildningar, motorsågs- och röjsågsutbildningar samt olika typer av planer och inventeringar. Utöver tjänsterna i vårt fasta utbud erbjuder vi också skogliga experttjänster som anpassas utifrån dina önskemål och behov. Uppdragsverksamheten bedrivs avskild från myndighetsverksamheten och är självfinansierad.

Så här anmäler du dig

Genom att gå in på vår webbplats, söka upp aktuell kurs och göra en intresseanmälan.

SYN-kurser

Möt våra lärare

Jenny Karlsson

Arkeolog

Arkeologisk utgrävning Rurikovo Gorodisce, vikingatida kulturlager med skandinaviskt inslag, Ryssland. Juni - juli 2000. Grävning av fäbodvall och finntorp, St Skedvi. Institutionen för Humaniora, Mitthögskolan. Juli 2001 2 veckor. Antikvarie på Dalarnas Museum med ansvar för den arkeologiska pedagogiska verksamheten, samt de arkeologiska samlingarna. Viss ärendehantering. Maj 2002 - Juni 2003. Grävning av husgrunder från nyare tiden i St Skedvi. Institutionen för humaniora, Mittuniversitetet. Juli 2002. Arkeolog och platsledare för skog & historia inventering i Hedemora och Avesta kommun. Dalarnas Museum. September – November 2004. Div småjobb, t ex fyndhantering och sammanställning av Dalarnas alla C14-dateringar. Institutionen för humaniora, Mittuniversitetet. September 2004 – januari 2005. Lärare i kursen ”Skogsfinsk arkeologi ” 5 poäng. Institutionen för humaniora, Mittuniversitetet. April-maj 2005. Arkeolog och platsledare för skog & historia inventering Södra Dalarna. Skogsstyrelsen April 2005 – Januari 2008. Skogskonsulent, arkeolog Skogsstyrelsen 2008-03-01-(pågår) P3 – Kulturpolytax – HK, Hänsynsuppföljning Kulturmiljöer. 2009-2015. Se navet. Kulturmiljöinventering och snitsling längs med järnvägssträckning Dalgränsen-Fors. 2009. Projektledare, Administratör, kursledare för Hänsyn vid forn- och kulturlämningar ett LBP-projekt som i samarbete med Länsstyrelsen och Dalarnas Museum utbildat närmare 600 yrkesverksamma i Dalarna i Hänsyn vid forn- och kulturlämningar. Pågick 2010-2014. Granskare och kvalitetssäkrare av Skog & Historia. 2015 och framåt. Kulturmiljöinventering och snitsling längs med järnvägssträckning Borlänge-Ludvika. 2015. Fornvård uppdrag från Länsstyrelsen Dalarna. Planerare och huvudansvarig. Sedan 2008 och fortlöpande. Kursledare SYN-kursen Natur -och Kulturmiljövård Grunder respektive Förnyelse sedan år 2012 Utbildare Kulturmiljöutbildningar 1 och 2-dagars sedan 2010 i samarbete med Dalarnas Museum och Länsstyrelsen Dalarna.

Lars-Olof Sarenmark

Skogskonsulent

Skogskonsulent 1989-02-01-(pågår) Naturvärdesinventering med skötselplan inom kulturreservat 2009-2011, Kontaktperson Johanna Jansson Länsstyrelsen Dalarna Naturvärdesinventering med skötselplan för naturreservat Leksands kommun 2005-2009. Kontaktperson Åsa Rydell Leksands kommun Inventering rekreationsskogar i Rättvik 2010. Kontaktperson Pia Söderström Rättviks kommun Projektledare för projektet Alternativ skötselmetoder i Vildmarksriket, kontaktperson Åke Grankvist Bergvik Skog Skoglig naturvård Information Rådgivning Utbildning Nationell miljösamordnare Kursledare SYN-kursen Natur -och Kulturmiljövård Grunder respektive Förnyelse sedan år 2012 Nyckelbiotopskompetens sedan 1993 årligen uppdaterad med kalibreringskurser GIS kompetens Sakområdeskunskap inom skogsbruk, naturvårdshänsyn, kulturmiljöhänsyn Distriktsspecialist i hyggesfritt skogsbruk Utbildare i målbilder SYN Webbutbildning Miljöhänsyn 2016 Kunskap om skogscertifiering (PEFC & FSC).

Daniel Palm

Skogskonsulent, Forskare

Skogskonsulent på Skogsstyrelsen och Forskare på SLU Utbildning (examen): Jägmästare 200p 2002 SLU, Forskarutbildning 160p 2008 SLU Fortbildning inom Skogsstyrelsen: Årliga kalibreringsövningar inom Vattenhänsyn, Kulturmiljövård, Dikesrensning och Målbildsutbildning 2013. SYN Webbutbildning Miljöhänsyn 2017. Arbetslivserfarenhet från Skogsstyrelsen: Skogskonsulent Skogsstyrelsen 2009-. Handläggning dikesrensning, skyddsdikning, gödsling, askåterföring och basvägsanmälningar. rådgivning av skogsägare och tjänstemän. Arbetslivserfarenhet från SLU: Projektledare, kursledare, lärare och handledare för examensarbetare. Fältarbete, databearbetning, analys och publicering.

Kontakt

Aktuella kurstillfällen